Pojawienie się nieotwieralnych skrótów i plików dektop.ini

Witam :slight_smile:

W opcjach folderów ustaw żeby nie były pokazywane pliki ukryte i systemowe.

Najlepsze jest to, że ta opcja była włączona. Pliki desktop.ini występują również w Moje dokumenty?