Pojawienie się nieotwieralnych skrótów i plików dektop.ini


(jeikobu614) #1

Witam :slight_smile:


(Atis) #2

W opcjach folderów ustaw żeby nie były pokazywane pliki ukryte i systemowe.


(jeikobu614) #3

Najlepsze jest to, że ta opcja była włączona. Pliki desktop.ini występują również w Moje dokumenty?