Połączenie radiowe


(NUKEM) #1

Czy można udostępnić internet komuś kto jest połączony ze mną siecią radiową ?


(Monczkin) #2

tak, pod warunkiem, że odpowiednio skonfigurujesz sieć