Połączenie się ze strumieniem serwera - problem


(Tomasz Paziewski) #1

Mam problem. Otóż muszę się połączyć z

Jak tego dokonać na WMP 11 lub AllPlayerze ??

Pozdrawiam, Tomek. :slight_smile:


(Kuba Windows) #2

http://adres\_ip:port

tzn. np. http://193.12.457.1:80


(Mail) #3

nie średnik ( ";" ), lecz dwukropek ( ":" )


(Kuba Windows) #4

więc skoro musiz połączyć się z

to wpisz http://nazwaserwera:80