Połączenie z internetem - problem, prosze o sprawdzenie loga

Objawy są następujące:

Od jakiegoś tygodnia z większą lub mniejszą częstotliwością po pewnym czasie używania internetu nie mogę otworzyć żadnej strony - pojawia się komunikat np. nie można odnaleźć strony onet.pl innych stron też to dotyczy,

połączenie internetowe jest cały czas aktywne choć nie można go przerwać, problem znika po ponownym włączeniu komputera ale po pewnym czasie znowy się pojawia,

drugi objaw od czasu do czasu ostatnio coraz częściej zmienia się na parę sekund wygląd windows podobny do tego w trybie jak najmniejszego zużycia procesora ( ekonomiczny ) - nie jestem pewien jak ten tryb faktycznie się nazywa, po chwili problem znika,

dodam że regularne skany Kasperskym, Spy-botem i Ad-awarem nic nie wykrywają.

Co robić ?

Jaki typ połączenia???

SDI

Przeczytaj to: http://www.swiat-sdi.prv.pl/. A co do drugiego to sprawdź system Hijackiem/log/

Niestety strona w większości nie działa forum w ogole sie nie ładuje.

hijacka uzywalem do skanowania ale nie mam pojecia co wykasowac ?

Wklej log z hijacka to ci powiemy. :slight_smile:

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe

C:\PROGRA~1\Ahead\NEROTO~1\DRIVES~1.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\RapidMem\RapidMem.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\msagent\AgentSvr.exe

C:\Program Files\TEXTware\Illuminator 2\Illview02.exe

C:\Program Files\TEXTware\QUICKfind\QFServer.exe

C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

C:\Documents and Settings\dan\Pulpit\uz\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 219.144.196.226:80

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\Jccatch.dll

O2 - BHO: QUICKfind BHO Object - {C08DF07A-3E49-4E25-9AB0-D3882835F153} - C:\PROGRA~1\TEXTware\QUICKF~1\PlugIns\IEHelp.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [KAVPersonal50] “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe” /minimize

O4 - HKLM…\Run: [NVRTCLK] C:\WINDOWS\System32\NVRTCLK\NVRTClk.exe

O4 - HKLM…\Run: [PathNvidiaTV] C:\Program Files\Gigabyte\Nvidia\patchnvidiaTVout.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [VGAUtil] C:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-VGA.exe

O4 - HKLM…\Run: [Nero DriveSpeed] C:\PROGRA~1\Ahead\NEROTO~1\DRIVES~1.EXE

O4 - HKLM…\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe -CheckReg

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKCU…\Run: [RapidMem] “C:\Program Files\RapidMem\RapidMem.exe” /tray

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet’a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet’a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O16 - DPF: {AFD8ED36-EA54-11D6-AC3F-00105ADCF632} (Ntw4 Control) - https://epromak.millenniumdm.pl/res/ntw4.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{F0FB5468-2520-47FB-8BB7-642056B3A143}: NameServer = 194.204.152.34 194.204.159.1

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Złączono Posta : 14.01.2006 (Sob) 19:33

czy ktoś mógły sprawdzić tego logo ?