Pole wyszukaj


(Harnarius44) #1

Kiedy daje na wyszukaj nic mi się nie pokazuje. Tam gdzie powinien być ten piesek nie ma nic proszę o pomoc. !!


(Piotr P.) #2

W lokalizacji %windir%\inf znajdź plik srchasst.inf - z menu

kontekstowego wywołanego prawym klawiszem myszy wybierz pozycję

"Zainstaluj". Potrzebna będzie płyta z systemem. Powyższa operacja

powoduje ponowną instalację składników wyszukiwania. Sprawdź też system

na okoliczność występowania różnej maści szkodników.

lub

http://www.kellys-korner-xp.com/top10faqs.htm