Polizja wirus


(Wojteekp) #1

Bardzo proszę o sprawdzenie logów z OTL

http://www.wklej.org/id/1396854/

http://www.wklej.org/id/1396859/


(Acorus) #2

Odinstaluj Unity Web Player.Pobierz Farbar Recovery Scan Tool http://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/ zgodny z wersją systemu 32-bit lub 64-bit.

Uruchom FRST i kliknij Scan. Pokaż raport FRST i Addition.


(Wojteekp) #3

Bardzo proszę addition - http://www.wklej.org/id/1397177/

http://www.wklej.org/id/1397176/ FRST


(Acorus) #4

Odinstaluj jeden z antywirusów.Otwórz Notatnik i wklej:

HKLM\...\Run: [] = [X]
HKU\S-1-5-21-3307700337-2414407175-1912659273-1004\...\MountPoints2: {387ef9f0-a4f5-11e2-bab1-00247e61c3b4} - G:\qphdin.com
SearchScopes: HKLM - DefaultScope value is missing.
Toolbar: HKLM - No Name - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - No File
S3 MBAMSwissArmy; \\C:\windows\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys [X]
2014-06-14 17:26 - 2014-06-14 17:27 - 00000000 ___DC () C:\AdwCleaner
2014-06-14 16:24 - 2014-06-14 16:24 - 00000000 __SHD () C:\found.000

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Wojteekp) #5

Oto nowy raport FRST

http://www.wklej.org/id/1397322/


(Acorus) #6

Skasuj folder C:\FRST

Użyj http://www.bleepingcomputer.com/download/tfc/ (uruchom TFC i kliknij Start).


(Wojteekp) #7

Zrobione coś jeszcze mam wykonać?


(Acorus) #8

To wszystko.