Pomoc w oczyszczeniu komputera


(Shazen Bss) #1

Witam,

 

mam problemem z koleżanki laptotem. Cały czas muli i ma wysokie użycie zasobów... Proszę o pomoc :slight_smile:


(Acorus) #2

Odinstaluj BrowseToSave,Avast Free Antivirus.Otwórz Notatnik i wklej:

Task: {31A3014F-DE45-4C72-800A-04C3D7CB0B1E} - \Optimize Start Menu Cache Files-S-1-5-21-2812987461-2815729713-2270560195-500 No Task File ==== ATTENTION
Task: {4C464A95-3ED7-4389-99C9-40C8699B18D0} - \Optimize Start Menu Cache Files-S-1-5-21-2812987461-2815729713-2270560195-1003 No Task File ==== ATTENTION
Task: {D7906E21-0897-4464-B0A1-97478AD948F3} - \avast! Emergency Update No Task File ==== ATTENTION
Task: {DAB157E6-8F44-4C04-A248-9D48F0952D8B} - \Synaptics TouchPad Enhancements No Task File ==== ATTENTION
C:\Program Files (x86)\Tor\tor.exe
HKLM\...\Run: [] = [X]
HKLM-x32\...\Run: [] = [X]
HKLM-x32\...\Run: [iTunesHelper] = C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe [152392 2014-02-21] (Apple Inc.)
HKLM\...\Policies\Explorer: [NoControlPanel] 0
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2812987461-2815729713-2270560195-1003 - DefaultScope {51ECC54A-1912-4D5C-85B4-E3495AE526A8} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2812987461-2815729713-2270560195-1003 - {51ECC54A-1912-4D5C-85B4-E3495AE526A8} URL =
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [avg@toolbar] - C:\ProgramData\AVG Secure Search\FireFoxExt\17.3.0.49
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [{C7AE725D-FA5C-4027-BB4C-787EF9F8248A}] - C:\Program Files (x86)\RelevantKnowledge\firefox
CHR Plugin: (AVG SiteSafety plugin) - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\SiteSafetyInstaller\14.2.0\\npsitesafety.dll No File
CHR Plugin: (Google Update) - C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.145\npGoogleUpdate3.dll No File
CHR Plugin: (WildTangent Games App V2 Presence Detector) - C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\BrowserIntegration\Registered\1\NP_wtapp.dll No File
CHR Plugin: (Java Deployment Toolkit 7.0.110.21) - C:\windows\SysWOW64\npDeployJava1.dll No File
CHR Plugin: (McAfee SecurityCenter) - c:\PROGRA~2\mcafee\msc\NPMCSN~1.DLL No File
CHR Plugin: (Silverlight Plug-In) - c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.20125.0\npctrl.dll No File
R2 tor; C:\Program Files (x86)\Tor\tor.exe [3233806 2013-09-09] () [File not signed]
R1 avgtp; C:\windows\system32\drivers\avgtpx64.sys [50976 2014-11-25] (AVG Technologies)
2014-12-05 11:40 - 2014-12-05 15:28 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
2014-12-05 11:40 - 2014-12-05 15:28 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Agatonster) #3

sHaZeN

Proszę zapoznać się z tematem i poprawić tytuł na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj, umieszczonego w prawym dolnym rogu swojego posta, następnie opcji Użyj pełnego edytora, znajdującej się pod edytowanym postem.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało przeniesieniem tematu do Kosza.