Pomoc Windows NT 4.0 Workstation


(Ntteam) #1

CZy ten system jest kontrolerem domeny ????