Pomoc z czyszczeniem (Windows 7 + Hijack)


(Mat 2) #1

Witam.

Prosiłbym o pomoc ze sprawdzeniem logu z programu HijackThis, ponieważ nie chciałbym czyszcząc usługi wyłączyć jakiejś ważnej usługi systemowej.

Poniżej pozostawiam log.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 09:47:43, on 2015-07-21
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.17496)

FIREFOX: 38.0.1 (x86 pl)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe
C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare Ultimate 8\ASCTray.exe
C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgui.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Windows\SysWOW64\ctfmon.exe
C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe
C:\Program Files (x86)\Steam\bin\steamwebhelper.exe
C:\Program Files (x86)\Steam\bin\steamwebhelper.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Doom\Desktop\HijackThis_2.0.4.exe

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O2 - BHO: Advanced SystemCare Surfing Protection - {BA0C978D-D909-49B6-AFE2-8BDE245DC7E6} - C:\PROGRA~2\IObit\SURFIN~1\BROWER~1\ASCPLU~1.DLL
O4 - HKLM..\Run: [SwitchBoard] C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
O4 - HKLM..\Run: [AdobeCS6ServiceManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe" -launchedbylogin
O4 - HKLM..\Run: [StereoLinksInstall] "C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvstlink.exe" /install1
O4 - HKLM..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgui.exe" /TRAYONLY
O4 - HKLM..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKCU..\Run: [Advanced SystemCare Ultimate] "C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare Ultimate 8\ASCTray.exe" /Auto
O4 - HKCU..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~2\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup
O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools Lite Automount] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe" -autorun
O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: Advanced SystemCare Service 8 (AdvancedSystemCareService8) - IObit - C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare Ultimate 8\ASCService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: Apache2.4 - Apache Software Foundation - E:\programy\xampp\apache\bin\httpd.exe
O23 - Service: AppleChargerSrv - Unknown owner - C:\Windows\system32\AppleChargerSrv.exe (file missing)
O23 - Service: AdvancedSystemCareAntivirus (ASCAntivirusSrv) - IOBit - C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare Ultimate 8\ascavsvc.exe
O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgidsagent.exe
O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgwdsvc.exe
O23 - Service: Disc Soft Lite Bus Service - Disc Soft Ltd - C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Firebird Guardian - DefaultInstance (FirebirdGuardianDefaultInstance) - Firebird Project - C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin\fbguard.exe
O23 - Service: Firebird Server - DefaultInstance (FirebirdServerDefaultInstance) - Firebird Project - C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin\fbserver.exe
O23 - Service: GEST Service for program management. (GEST Service) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\EnergySaver\GSvr.exe
O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Usługa Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: LiveUpdate (LiveUpdateSvc) - IObit - C:\Program Files (x86)\IObit\LiveUpdate\LiveUpdate.exe
O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - E:\Programy\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: mysql - Unknown owner - E:\programy\xampp\mysql\bin\mysqld.exe
O23 - Service: @C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Riverbed Technology, Inc. - C:\Program Files (x86)\WinPcap\rpcapd.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
O23 - Service: TeamViewer 10 (TeamViewer) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 8338 bytes


(system) #2

Pobierz, zainstaluj i uruchom to: http://www.dobreprogramy.pl/RefreshPC,Program,Windows,42048.html Program ustawi usługi jak trzeba i nieco oczyści system.


(Drobok) #3

Podaj log z http://forum.dobreprogramy.pl/farbar-recovery-scan-tool-raport-obowi%C4%85zkowy-t478727/


(Mat 2) #4

Ponowny log z Hijack’a


(Acorus) #5

Odinstaluj adblocker.Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Task: {2BBE7D08-15AA-4AC0-803D-06358B674B0A} - System32\Tasks\{C89914D2-6313-43A8-870A-46C12D9B7626} = Iexplore.exe http://ui.skype.com/ui/0/7.4.0.102/pl/abandoninstall?page=tsProgressBar
Task: {7C491E0A-A4AF-4C8D-83C3-844128C5DAD4} - System32\Tasks\{50D19682-2474-4EE0-A7B7-41CDEFF9A923} = Iexplore.exe http://ui.skype.com/ui/0/7.5.80.101/pl/abandoninstall?page=tsProgressBar
Task: {91F8E954-B778-405C-A1E9-B4E6F0C41E58} - System32\Tasks\{CF310A8A-D57D-42F1-BE3A-EE3E4B0E440A} = Iexplore.exe http://ui.skype.com/ui/0/7.4.0.102/pl/abandoninstall?page=tsProgressBar
HKLM\...\Run: [RtHDVCpl] = C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [10081312 2010-02-25] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] = C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe [446392 2012-04-04] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [SwitchBoard] = C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [517096 2010-02-19] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [AdobeCS6ServiceManager] = C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe [1073312 2012-03-09] (Adobe Systems Incorporated)
HKU\S-1-5-21-3311561256-3774415938-1681153446-1000\...\Run: [ISUSPM Startup] = C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe [221184 2005-02-17] (InstallShield Software Corporation)
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction ======= ATTENTION
HKU\S-1-5-21-3311561256-3774415938-1681153446-1000\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction ======= ATTENTION
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
S2 RsMgrSvc; No ImagePath
S3 catchme; No ImagePath
S3 EagleX64; No ImagePath
S3 xhunter1; No ImagePath
2015-07-17 13:24 - 2015-07-17 13:24 - 00000000 __SHD C:\found.001
2015-07-07 17:30 - 2015-07-07 17:30 - 00003274 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{B0410F95-69B8-42EF-B8F0-C541740068E8}
2015-06-28 13:39 - 2015-06-28 13:39 - 00003166 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{1D63F2B0-5C3F-4E83-8C70-E008BBCAD331}
2015-07-16 16:07 - 2015-02-26 16:37 - 00000000 ____ D C:\AdwCleaner
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Mat 2) #6

Zamieszczam fixlog:

Fix result of Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version:20-07-2015
Ran by Doom at 2015-07-21 13:16:02 Run:1
Running from C:\Users\Doom\Desktop
Loaded Profiles: Doom (Available Profiles: Doom & Yumi & Ar Bauns)
Boot Mode: Normal
==============================================

fixlist content:
*****************
Task: {2BBE7D08-15AA-4AC0-803D-06358B674B0A} - System32\Tasks\{C89914D2-6313-43A8-870A-46C12D9B7626} => Iexplore.exe http://ui.skype.com/ui/0/7.4.0.102/pl/abandoninstall?page=tsProgressBar
Task: {7C491E0A-A4AF-4C8D-83C3-844128C5DAD4} - System32\Tasks\{50D19682-2474-4EE0-A7B7-41CDEFF9A923} => Iexplore.exe http://ui.skype.com/ui/0/7.5.80.101/pl/abandoninstall?page=tsProgressBar
Task: {91F8E954-B778-405C-A1E9-B4E6F0C41E58} - System32\Tasks\{CF310A8A-D57D-42F1-BE3A-EE3E4B0E440A} => Iexplore.exe http://ui.skype.com/ui/0/7.4.0.102/pl/abandoninstall?page=tsProgressBar
HKLM\...\Run: [RtHDVCpl] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [10081312 2010-02-25] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe [446392 2012-04-04] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [SwitchBoard] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [517096 2010-02-19] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [AdobeCS6ServiceManager] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe [1073312 2012-03-09] (Adobe Systems Incorporated)
HKU\S-1-5-21-3311561256-3774415938-1681153446-1000\...\Run: [ISUSPM Startup] => C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe [221184 2005-02-17] (InstallShield Software Corporation)
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction <======= ATTENTION
HKU\S-1-5-21-3311561256-3774415938-1681153446-1000\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction <======= ATTENTION
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
S2 RsMgrSvc; No ImagePath
S3 catchme; No ImagePath
S3 EagleX64; No ImagePath
S3 xhunter1; No ImagePath
2015-07-17 13:24 - 2015-07-17 13:24 - 00000000 __SHD C:\found.001
2015-07-07 17:30 - 2015-07-07 17:30 - 00003274 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{B0410F95-69B8-42EF-B8F0-C541740068E8}
2015-06-28 13:39 - 2015-06-28 13:39 - 00003166 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{1D63F2B0-5C3F-4E83-8C70-E008BBCAD331}
2015-07-16 16:07 - 2015-02-26 16:37 - 00000000 ____ D C:\AdwCleaner
EmptyTemp:
*****************

"HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{2BBE7D08-15AA-4AC0-803D-06358B674B0A}" => key removed successfully
"HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{2BBE7D08-15AA-4AC0-803D-06358B674B0A}" => key removed successfully
C:\Windows\System32\Tasks\{C89914D2-6313-43A8-870A-46C12D9B7626} => moved successfully.
"HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\{C89914D2-6313-43A8-870A-46C12D9B7626}" => key removed successfully
"HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{7C491E0A-A4AF-4C8D-83C3-844128C5DAD4}" => key removed successfully
"HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{7C491E0A-A4AF-4C8D-83C3-844128C5DAD4}" => key removed successfully
C:\Windows\System32\Tasks\{50D19682-2474-4EE0-A7B7-41CDEFF9A923} => moved successfully.
"HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\{50D19682-2474-4EE0-A7B7-41CDEFF9A923}" => key removed successfully
"HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{91F8E954-B778-405C-A1E9-B4E6F0C41E58}" => key removed successfully
"HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{91F8E954-B778-405C-A1E9-B4E6F0C41E58}" => key removed successfully
C:\Windows\System32\Tasks\{CF310A8A-D57D-42F1-BE3A-EE3E4B0E440A} => moved successfully.
"HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\{CF310A8A-D57D-42F1-BE3A-EE3E4B0E440A}" => key removed successfully
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\RtHDVCpl => value removed successfully
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\AdobeAAMUpdater-1.0 => value removed successfully
HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\SwitchBoard => value removed successfully
HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\AdobeCS6ServiceManager => value removed successfully
HKU\S-1-5-21-3311561256-3774415938-1681153446-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\ISUSPM Startup => value removed successfully
"HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer" => key removed successfully
"HKU\S-1-5-21-3311561256-3774415938-1681153446-1000\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer" => key removed successfully
HKU\S-1-5-19\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\\DefaultScope => value removed successfully
HKU\S-1-5-20\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\\DefaultScope => value removed successfully
RsMgrSvc => Service removed successfully
catchme => Service removed successfully
EagleX64 => Service removed successfully
xhunter1 => Service removed successfully
C:\found.001 => moved successfully.
C:\Windows\System32\Tasks\{B0410F95-69B8-42EF-B8F0-C541740068E8} => moved successfully.
C:\Windows\System32\Tasks\{1D63F2B0-5C3F-4E83-8C70-E008BBCAD331} => moved successfully.
C:\AdwCleaner => moved successfully.
EmptyTemp: => 448.3 MB temporary data Removed.


The system needed a reboot.. 

==== End of Fixlog 13:16:45 ====

Mam jeszcze pytanie odnośnie pliku, na którym zatrzymał się system file checker - linia 39 w logu z sfc /scannow.


(Spandau) #7

Co do raportu HJT To nie jest program służący do analizy 64 bitowych systemów. Program nie widzi natywnej części systemu dlatego masz tyle pozycji file missing. To jest powód dla którego nie używamy tego narzędzia.


(Mat 2) #8

Proszę, oto raport.

=================================
Checking System Update Readiness.
Binary Version 6.1.7601.22471
Package Version 26.0
2015-07-21 15:45

Checking Windows Servicing Packages

Checking Package Manifests and Catalogs

Checking Package Watchlist

Checking Component Watchlist

Checking Packages

Checking Component Store
(f)	CSI Manifest All Zeros	0x00000000	winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-t..tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22787_sk-sk_4fb68cf6cf19c95f.manifest	x86_microsoft-windows-t..tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22787_sk-sk_4fb68cf6cf19c95f	
(f)	CSI Payload File Missing	0x00000000	DeviceCenter.dll	amd64_microsoft-windows-devicecenter_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_068abb3d15ae0afc	
(f)	CSI Unexpected Failure Searching for Payload File	0x00000570	winsxs\*_microsoft-windows-devicecenter*	amd64_microsoft-windows-devicecenter_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_068abb3d15ae0afc	
(f)	CSI Payload File Missing	0x00000000	DeviceDisplayObjectProvider.exe	amd64_microsoft-windows-fdddo_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_b0de2afe4ca7a1e2	
(f)	CSI Unexpected Failure Searching for Payload File	0x00000570	winsxs\*_microsoft-windows-fdddo*	amd64_microsoft-windows-fdddo_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_b0de2afe4ca7a1e2	
(f)	CSI Payload File Missing	0x00000000	fundisc.dll	amd64_fundisc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_d7d9607f549396fc	
(f)	CSI Payload File Missing	0x00000000	DDORes.dll	amd64_microsoft-windows-ddores_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_7abace20583d89b4	
(f)	CSI Unexpected Failure Searching for Payload File	0x00000570	winsxs\*_microsoft-windows-ddores*	amd64_microsoft-windows-ddores_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_7abace20583d89b4	
(f)	CSI Payload File Missing	0x00000000	devenum.dll	amd64_microsoft-windows-directshow-devenum_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_b5329db3599c7800	
(f)	CSI Unexpected Failure Searching for Payload File	0x00000570	winsxs\*_microsoft-windows-directshow-devenum*	amd64_microsoft-windows-directshow-devenum_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_b5329db3599c7800	
(f)	CSI Manifest Failed Catalog Check	0x00000000	winsxs\Manifests\amd64_dbe15080214151e9d1d681e3a8311d4d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18713_none_b91881a9c5f19c57.manifest	amd64_dbe15080214151e9d1d681e3a8311d4d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18713_none_b91881a9c5f19c57	
(f)	CSI Manifest Failed Catalog Check	0x00000000	winsxs\Manifests\wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22831_none_21df1294feb7b592.manifest	wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22831_none_21df1294feb7b592	
(f)	CSI Payload File Missing	0x00000000	FunDisc.dll.mui	amd64_fundisc.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_pl-pl_3974b11e44948e1c	
(f)	CSI Unexpected Failure Searching for Payload File	0x00000570	winsxs\*_fundisc.resources*	amd64_fundisc.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_pl-pl_3974b11e44948e1c	
(f)	CSI Payload File Missing	0x00000000	srcore.dll	amd64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23072_none_a54c5911e32ee184	
(f)	CSI Unexpected Failure Searching for Payload File	0x00000570	winsxs\*_microsoft-windows-systemrestore-main*	amd64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23072_none_a54c5911e32ee184	

Summary:
Seconds executed: 1037
 Found 16 errors
  CSI Manifest All Zeros Total count: 1
  CSI Manifest Failed Catalog Check Total count: 2
  CSI Payload File Missing Total count: 7
  CSI Unexpected Failure Searching for Payload File Total count: 6

Unavailable repair files:
	winsxs\manifests\x86_microsoft-windows-t..tivexcore.resources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22787_sk-sk_4fb68cf6cf19c95f.manifest
	winsxs\manifests\amd64_dbe15080214151e9d1d681e3a8311d4d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18713_none_b91881a9c5f19c57.manifest
	winsxs\manifests\wow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22831_none_21df1294feb7b592.manifest

(Spandau) #9

Nie mam płyty win7, a w domu będę dopiero we wrześniu. Załóż temat w dziale windows7