Pomoc z logami


(Zaq93) #1

Witam, mam wielką prośbę aby ktoś mi pomógł wykasować zbędne logi ponieważ się na tym zupełnie nie znam.

Oto skan z hijackthis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 08:26:59, on 2013-07-04

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

D:\Instal\Spyware Terminator\st_rsser.exe

D:\Instal\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Documents and Settings\Zaku\Pulpit\Tibia mc\BlackdMC.exe

C:\DOCUME~1\Zaku\USTAWI~1\Temp\~nsu.tmp\Au_.exe

C:\DOCUME~1\Zaku\USTAWI~1\Temp\~nsu.tmp\Bu_.exe

C:\DOCUME~1\Zaku\USTAWI~1\Temp\~nsu.tmp\Cu_.exe

D:\Instal\Spyware Terminator\SpywareTerminator.exe

D:\Instal\Google\Chrome\Application\chrome.exe

D:\Instal\Google\Chrome\Application\chrome.exe

D:\Instal\Google\Chrome\Application\chrome.exe

D:\Instal\Google\Chrome\Application\chrome.exe

D:\Instal\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=cor&from=cor&uid=SAMSUNGXSP0812N_S00MJ10XB07060&ts=1372880034

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.delta-search.com/?babsrc=HP_ss&mntrId=D04B00196652165E&affID=119357&tsp=4933

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=cor&from=cor&uid=SAMSUNGXSP0812N_S00MJ10XB07060&ts=1372880034

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=cor&from=cor&uid=SAMSUNGXSP0812N_S00MJ10XB07060&ts=1372880034

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: DivX Browser Bar Toolbar - {77e8143b-6759-416e-b521-82cfed75150b} - D:\Instal\DivX_Browser_Bar\prxtbDiverror.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - D:\Instal\DivX\DivX Plus Web Player\ie\DivXHTML5\DivXHTML5.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - E:\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: DivX Browser Bar Toolbar - {77e8143b-6759-416e-b521-82cfed75150b} - D:\Instal\DivX_Browser_Bar\prxtbDiverror.dll

O2 - BHO: delta Helper Object - {C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87} - D:\Instal\Delta\delta\1.8.21.5\bh\delta.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Yontoo Layers - {FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8} - C:\Program Files\Yontoo\YontooIEClient.dll (file missing)

O3 - Toolbar: DivX Browser Bar Toolbar - {77e8143b-6759-416e-b521-82cfed75150b} - D:\Instal\DivX_Browser_Bar\prxtbDiverror.dll

O3 - Toolbar: Delta Toolbar - {82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3} - D:\Instal\Delta\delta\1.8.21.5\deltaTlbr.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [OutpostMonitor] "D:\Instal\Agnitum\OUTPOS~1\op_mon.exe" /tray /noservice

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [SpywareTerminator2012Setup] C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\SpywareTerminator2012Upgrade\ST2012UpgradeSetup.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpywareTerminatorShield] D:\Instal\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpywareTerminatorUpdater] D:\Instal\Spyware Terminator\SpywareTerminatorUpdate.exe

O4 - HKCU\..\Run: [StickyPassword] "C:\Program Files\Sticky Password\stpass.exe" /autorunned

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://E:\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - E:\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - E:\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Outpost Firewall Pro Quick Tune - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - D:\Instal\Agnitum\Outpost Firewall Pro\ie_bar.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - E:\Office12\GR99D3~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: d:\instal\agnitum\outpos~1\wl_hook.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Agnitum Client Security Service (acssrv) - Agnitum Ltd. - D:\Instal\Agnitum\OUTPOS~1\acs.exe

O23 - Service: Updater Service (IBUpdaterService) - Unknown owner - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\IBUpdaterService\ibsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Spyware Terminator 2012 Realtime Shield Service (ST2012_Svc) - Crawler.com - D:\Instal\Spyware Terminator\st_rsser.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - StarWind Software - D:\Instal\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe


--

End of file - 8036 bytes

(Acorus) #2

Pokaż logi z OTL analiza-dezynfekcja-zestaw-narzedzi-nieingerencyjnych-t485632.html


(Zaq93) #3

Extras: http://www.wklej.org/id/1079893/

OTL: http://www.wklej.org/id/1079892/


(Acorus) #4

Odinstaluj HiJackThis,Spyware Terminator 2012,Yontoo 1.12.02,Delta toolbar,DivX Browser Bar Toolbar.Użyj AdwCleaner http://general-changelog-team.fr/fr/dow … adwcleaner z funkcji Usuń.Pokaż nowy OTL.txt


(Zaq93) #5

(Agatonster) #6

Zaq93 ,

Proszę zapoznać się z tematem i poprawić tytuł na konkretny, mówiący o problemie, w poście dokładnie opisać problem. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało przeniesieniem tematu do Kosza.


(Acorus) #7

Uruchom OTL i w okno (Własne opcje skanowania/Script)wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt.W OTL użyj opcji Sprzątanie.

W AdwCleaner użyj opcji Usuń.

Wyłącz i włącz przywracanie systemu.

http://searchengines.pl/topic/141981-czyszczenie-punktów-przywracania-systemu/