Pomoc :)


(Mpawlik66) #1

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:36:32, on 2009-11-28

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18319)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\SOUNDMAN.EXE

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.conduit.com?SearchSource= ... =CT1708250

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: Free Lunch Design Toolbar - {57cc715d-37ca-44e4-9ec2-8c2cbddb25ec} - C:\Program Files\Free_Lunch_Design\tbFree.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Free Lunch Design Toolbar - {57cc715d-37ca-44e4-9ec2-8c2cbddb25ec} - C:\Program Files\Free_Lunch_Design\tbFree.dll

O3 - Toolbar: Free Lunch Design Toolbar - {57cc715d-37ca-44e4-9ec2-8c2cbddb25ec} - C:\Program Files\Free_Lunch_Design\tbFree.dll

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "D:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "D:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [D-Link AirPlus XtremeG] D:\Program Files\D-Link\AirPlus XtremeG\AirPlusCFG.exe

O4 - HKLM..\Run: [ANIWZCS2Service] C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

O4 - HKLM..\Run: [uVS11 Preload] D:\Program Files\Ulead Systems\Ulead VideoStudio 11\uvPL.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [steam] D:\Program Files\Steam\Steam.exe -silent

O4 - HKCU..\Run: [iPLA!] C:\Program Files\ipla\ipla.exe /autorun

O4 - HKCU..\Run: [ALLUpdate] "D:\Program Files\ALLPlayer\ALLUpdate.exe" "sleep"

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\windows\system32\pnrpnsp.dll' missing

O13 - Gopher Prefix:

O15 - ProtocolDefaults: '@ivt' protocol is in My Computer Zone, should be Intranet Zone

O15 - ProtocolDefaults: 'file' protocol is in My Computer Zone, should be Internet Zone

O15 - ProtocolDefaults: 'ftp' protocol is in My Computer Zone, should be Internet Zone

O15 - ProtocolDefaults: 'http' protocol is in My Computer Zone, should be Internet Zone

O15 - ProtocolDefaults: 'https' protocol is in My Computer Zone, should be Internet Zone

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab

O23 - Service: Capture Device Service - InterVideo Inc. - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

--

End of file - 3850 bytes


(Wojteko10) #2

Jeśli ci chodziło o sprawdzenie loga to czysty. Zedytuj wiadomość a loga wklej na wklejto.pl lub coś w tym stylu i zmień temat na konkretny bo trafi do kosza! Dlatego , że jesteś nowy to Ci pomagam.


(krzysiekx) #3

Co jest nie tak?Może opiszesz swój problem?


(JNJN) #4

Proszę zmienić temat na konkretny, opcja EDYTUJ i popraw.JNJN

Zasady wklejania logów - poczytaj.

zasady-wklejania-logow-forum-t253052.html