Pomocy...Cimuz

Złapałem jakieś paskudztwo i nie mogę sobie poradzić.

Awast mi go wykrywa ale nie może go usunąć…

Pokazuje coś takiego:

C:Windows\system32/COMBOP.exe

Win32:Cimuz[Trj]

Oto co mi pokazuje HijackThis v1.99.1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:52:55, on 2005-11-21

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Moje Programy\Stardock\Object Desktop\WindowBlinds\wbload.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Moje Programy\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Moje Programy\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\PROGRA~1\MOJEPR~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Moje Programy\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\PROGRA~1\MOJEPR~1\Nokia\NOKIAP~1\TRAYAP~1.EXE

C:\windows\system32\mdms.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Moje Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Realtek\Rtl8180\RtlWake.exe

C:\Program Files\Moje Programy\GetRight\getright.exe

C:\Program Files\Moje Programy\GetRight\getright.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AcroRd32Info.exe

C:\Documents and Settings\Marcin\Pulpit\Marcin\Zciągnięte\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

F3 - REG:win.ini: load=c:\progra~1\mojepr~1\YDPDict\watch.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\Moje Programy\GetRight\xx2gr.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\MOJEPR~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\MOJEPR~1\Nokia\NOKIAP~1\TRAYAP~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SysMemory manager] c:\windows\system32\mdms.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Moje Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: RtlWake.lnk = ?

O4 - Global Startup: GetRight - Tray Icon.lnk = C:\Program Files\Moje Programy\GetRight\getright.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\Moje Programy\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\Moje Programy\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O20 - Winlogon Notify: WB - C:\PROGRA~1\MOJEPR~1\STARDOCK\OBJECT~1\WINDOW~1\fastload.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Moje Programy\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Moje Programy\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Moje Programy\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Moje Programy\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: RadClock - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\RadClock.exe

PROSZĘ O POMOC!!!

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Poczytaj Usuwanie Trojan.Repsamo

Wielkie dzięki…chyba pomogło…:slight_smile:

Oto mój log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 08:47:02, on 2005-11-22

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Moje Programy\Stardock\Object Desktop\WindowBlinds\wbload.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Moje Programy\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Moje Programy\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Moje Programy\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Moje Programy\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\PROGRA~1\MOJEPR~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\PROGRA~1\MOJEPR~1\Nokia\NOKIAP~1\TRAYAP~1.EXE

C:\WINDOWS\System32\mpcsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Moje Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Realtek\Rtl8180\RtlWake.exe

C:\Program Files\Moje Programy\GetRight\getright.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\Moje Programy\GetRight\getright.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

C:\Documents and Settings\Marcin\Pulpit\Marcin\Zciągnięte\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F3 - REG:win.ini: load=c:\progra~1\mojepr~1\YDPDict\watch.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\Moje Programy\GetRight\xx2gr.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\MOJEPR~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\MOJEPR~1\Nokia\NOKIAP~1\TRAYAP~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SiS Mpc Service] C:\WINDOWS\System32\mpcsvc.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Moje Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: RtlWake.lnk = ?

O4 - Global Startup: GetRight - Tray Icon.lnk = C:\Program Files\Moje Programy\GetRight\getright.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\Moje Programy\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\Moje Programy\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O20 - Winlogon Notify: WB - C:\PROGRA~1\MOJEPR~1\STARDOCK\OBJECT~1\WINDOW~1\fastload.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Moje Programy\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Moje Programy\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Moje Programy\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Moje Programy\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: RadClock - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\RadClock.exe

może tak z łaski swojej zaczniesz się stosować do próśb moderatora ??

i zmień tytuł --> inaczej śmietnik

jeśli nie przestaniesz błaganić na forum, to zaraz wyłapiesz ostrzeżenie :evil:

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Plik na czerwono usun ręcznie z dysku