Pomocy, dziwne wpisy w logu firewalla


(123448) #1

pomocy. nie wiem co sie dzieje. moj procesor szaleje, jest w stanie obciążenia 100%. co chwila dostaje jakies wpisy do logów o dziwnym połączeniu przychodzącym. poraz pierwszy nie wiem co sie dzieje. prosze o szybka pomoc i wyjasnienie co ejst z tymi wpisami.


(Myszonus) #2

Daj log z HijackThis – tu masz opis.

Jakiego masz firewalla ? na screenie masz "kupę" połączeń "do" kompa ...


(123448) #3

firewall kerio. moj kolega ma ta sama siec i ma te same problemy. podobno mu sie rzeczy z dysku usuwają. nie wiem jak z innymi userami mojej sieci.

log z hijacka.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:31:37, on 2006-08-04

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe

D:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

D:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe

D:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

D:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\YzToolbar\YzToolBar.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

D:\WINDOWS\system32\mspaint.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program Files\Opera\Opera.exe

D:\Documents and Settings\Dentr0s\Moje dokumenty\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://onet.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - D:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - D:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] D:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [kav] "D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [CursorXP] D:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

O4 - Startup: Y'z ToolBar.lnk = D:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\YzToolbar\YzToolBar.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Web Anti-Virus - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - D:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EF027152-7AEB-4889-8623-D4567EFF36DF}: NameServer = 192.168.128.254,194.204.159.1

O20 - Winlogon Notify: klogon - D:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - D:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Unknown owner - D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - D:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - D:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Unknown owner - D:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Steganos AntiTheft (SatSrv) - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\SatSrv.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - D:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe

(Myszonus) #4

Log ok. Masz Spyware Doctor ? Proponuję wywalić - to aplikacja rzekomej reputacji :wink: