Pomocy keylogger niewiam jak usunąć :/


(Destroyer X) #1

Witam !

Dzisiaj chciałem sciągnąć trainera do gry Warrock.

Gdzy już plik miałem na dysku przeskanowałem go nodem32 ,ale on nic nie wykrył. Więc chciałem wypakować plik ,gdy to zrobiłem nod32 wykrył ketloggera . Ale nie wiem który to proces (jestem zielony) .

Oto log :

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:15:07, on 2007-05-02

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

E:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\WINDOWS\system32\osk.exe

C:\WINDOWS\system32\MSSWCHX.EXE

C:\Documents and Settings\Seliga\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Flashget Catch Url Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - E:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: gFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - E:\Program Files\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: FlashGet - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - E:\Program Files\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKCU..\Run: [uIWatcher] E:\Program Files\g\Ashampoo UnInstaller Platinum 2\UIWatcher.exe

O4 - HKCU..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - Startup: Installation Monitor.lnk = E:\Program Files\g\Ashampoo UnInstaller Platinum 2\UIWatcher.exe

O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = E:\Program Files\ObjectDock\ObjectDock\ObjectDock.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - E:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - E:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{F0635601-8442-41F7-AF19-9A2F6FD3DBA6}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\Skype4COM.dll

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe


(adam9870) #2

Log czysty.

Podejrzany infekcją plik przeskanuj na stronie http://virusscan.jotti.org/ lub http://www.virustotal.com/ a jeśli okaże się szkodliwy, to go usuń.


(JNJN) #3

Michallo

Poczytaj tematy przyklejone w tym dziale i popraw posta.JNJN