Pomocy- moj komputer zostal opanowany pprzez wirusa


(Jonasz Smotryk) #1

Witam mam problem otoz mam obok godziny napis VIRUS ALERT zablokowany dysk twardy stacje dyskow i komputer zwolil..czytalem o takich przypadakach i widze ze sa metody na to..ale ja 1 raz w zyciu czytalem o tym programach Sdfix i HijackThis. Sciagnalem ten HiJack no i ok -zrobilem loga :

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 08:32: VIRUS ALERT!, on 2008-11-27

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\System\services.exe

C:\Program Files\Common Files\System\smss.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\RALINK\RT2400 Wireless LAN Card\Installer\WINXP\RaConfig.exe

C:\Documents and Settings\Jonasz\Pulpit\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Documents and Settings\Jonasz\Moje dokumenty\My Games\Halo Trial\saved\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://softwarereferral.com/jump.php?wm ... Ojg5&lid=2

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=BPSPopupShld:8100

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfre0.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: (no name) - {1B44E59C-165C-4EE2-B3CD-4DFD348BE123} - C:\WINDOWS\System32\iifecbYr.dll (file missing)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {83599D24-A18E-43E8-A847-4A7C716D303F} - C:\WINDOWS\System32\xxywVnmM.dll (file missing)

O2 - BHO: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfre0.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: (no name) - {29C5A3B6-9A8D-4FA0-B5AD-3E20F4AA5C00} - (no file)

O3 - Toolbar: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfre0.dll

O3 - Toolbar: sqvgnrpx - {22485458-DFE2-461D-92BB-6FBE7B53A1C3} - C:\DOCUME~1\Jonasz\USTAWI~1\Temp\ac8zt2\sqvgnrpx.dll (file missing)

O4 - HKLM..\Run: [WindowsExplorer] C:\Program Files\Common Files\System\svchost.exe

O4 - HKLM..\Run: [systemData] C:\Program Files\MBlocker\MBlocker.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [sAITEKAUTOCONFIGURE] C:\Program Files\Saitek\ST\Drv\saicnfig.exe /autorun

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM..\Run: [Ante Software Log 16] C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\glue type ante software\five fork.exe

O4 - HKLM..\Run: [DelayLoad] C:\DOCUME~1\Jonasz\USTAWI~1\Temp\atmadm2.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [sysCtrl] C:\WINDOWS\System32\sys34.exe

O4 - HKLM..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [sysF.exe] C:\Windows\SysF.exe

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [sdep] "C:\DOCUME~1\Jonasz\MOJEDO~1\ASKS~1\nopdb.exe" -vt yazb

O4 - HKCU..\Run: [Fqcmiwk] "C:\Program Files\??stem32\r?ndll32.exe"

O4 - HKCU..\Run: [mjc] C:\Program Files\mjc\mjc.exe

O4 - HKCU..\Run: [Antivirus] C:\Program Files\VAV\vav.exe

O4 - HKCU..\Run: [sysF.exe] C:\Windows\SysF.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Tekst manny.lnk = C:\Program Files\Biblia\manna.exe

O4 - Startup: lsass.exe

O4 - Startup: hamachi.lnk = C:\Program Files\Hamachi\hamachi.exe

O4 - Global Startup: Raconfig.lnk = C:\Program Files\RALINK\RT2400 Wireless LAN Card\Installer\WINXP\RaConfig.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

O8 - Extra context menu item: &Save Flash In This Page by Flash Saver - C:\PROGRA~1\FLASHS~1\save.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Flash Saver - {09EA1F80-F40A-11D1-B792-444553540001} - C:\PROGRA~1\FLASHS~1\save.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Flash Saver - {09EA1F80-F40A-11D1-B792-444553540001} - C:\PROGRA~1\FLASHS~1\save.htm

O9 - Extra button: Wyslij SMS'a - {215940F1-E7E0-4801-BEE3-44D045534106} - C:\Program Files\Common Files\moje.js

O16 - DPF: {B4A78D29-52B1-4A7B-BAC0-1471BEDF9836} - http://xscanner.shredder-scan.com/setup/webinst.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: crehcjid - crehcjid.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: iifecbYr - iifecbYr.dll (file missing)

O22 - SharedTaskScheduler: fagging - {94524218-9af3-4643-9687-cbc2880e54da} - C:\WINDOWS\System32\nuqjici.dll (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Unknown owner - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SMS Windows Service (SMS32) - Domain Execs - C:\Program Files\Common Files\System\services.exe

O24 - Desktop Component 0: Privacy Protection - file:///C:\WINDOWS\privacy_danger\index.htm

--

End of file - 7579 bytes

Nie wiem co dalej robic:> nie rozumiem jak sie korzysta z tego Sdfix- prosze o pomoc co robic dalej

Pozdrawiam i zgory dziekuje


(Spandau) #2

No niedobrze jeśli jesteś w stanie pobrać Combofixa to zrób to w ten sposób

Już w trakcie pobierania zapisz go pod losową nazwą na przykład 124.com Następnie wejdź w tryb awaryjny windows opis tutaj http://forum.pcformat.pl/showthread.php?tid=13358 i uruchom Combofixa dwuklikiem przeskanuj system i daj log na forum.

Link do Combofixa poniżej

Pobierz Combofix przeskanuj system i daj log na forum.

Loga wklej na http://www.wklejto.pl lub http://www.wklej.org/ a w poście daj tylko linka

Jeśli nie uda się uruchomić Combofixa to

Pobierz Malwarebytes' Anti-Malware Instrukcja i program tutaj http://cybertrash.pl/Tata/MBAM/Malwareb ... lware.html przeskanuj wszystkie dyski usuń co znajdzie, daj log na forum

Po tym daj nowy log HijackThis


(Jonasz Smotryk) #3

http://www.wklej.org/id/22182/ - log SDFix

http://wklej.to/mI4 -log HJackThis


(Spandau) #4

Usuń te wpisy w HJT (niektórych może nie być więc się nie przejmuj)

Uruchom HijackThis - Do a system scan only - w oknie programu pokaże się log - zaznacz kratki przy podanych wpisach - klikasz Fix checked

  1. Pobierz program SDFix

* Dwuklik na SDFix.exe następnie program wypakuje się na dysk systemowy (standardowo C:\SDFix)

* Zrestartuj komputer i wejdź do trybu awaryjnego (klawisz F8 przed bootem Windowsa)

* Wejdź do folderu z SDFix kliknij dwa razy na plik RunThis.bat

* Wciśnij Y nastąpi proces usuwania.

* Kiedy usuwanie się ukończy wciśnij dowolny klawisz (Any Key). Nastąpi restart komputera.

* Po restarcie SDFix uruchomi się ponownie, żeby dokończyć proces usuwania kiedy pojawi się w oknie programu Finished, wciśnij dowolny klawisz do zakończenia scryptu i załadowania ikon na pulpicie.

* Pokaż Report.txt znajdujący się w folderze SDFix.

Pobierz Combofix ale nie uruchamiaj wklej do notatnika:

Zapisz plik jako CFScript.txt najlepiej aby ikonka tego pliku znajdowała się obok ikonki ComboFix.exe

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe powinno rozpocząć się usuwanie po tym daj log na forum.

Loga wklej na http://www.wklejto.pl lub http://www.wklej.org/ a w poście daj tylko linka


(Jonasz Smotryk) #5

Ok - pliki z HiJack usunalem

Plik w notatniku wkleilem -oto log http://wklej.to/ZVd


(Monczkin) #6

Jonasik , nazwij temat konkretnie i popraw posta z logiem. Poczytaj.

viewtopic.php?f=16&t=66889

viewtopic.php?f=16&t=253052


(Spandau) #7

Proszę abyś uważnie czytał posty Combofix i SDFix to dwa różne programy Ja prosiłem o logi z obydwu w kolejności jak podałem W linku który podałem u dołu strony jest Combofix a pod nim SDFix, dlatego

1)

usuń ręcznie folder C: \Qoobox

2)

Przeczyść system oraz rejestr CCleaner

3)

Wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

4)

Pobierz program SDFix

* Dwuklik na SDFix.exe następnie program wypakuje się na dysk systemowy (standardowo C:\SDFix )

* Zrestartuj komputer i wejdź do trybu awaryjnego (klawisz F8 przed bootem Windowsa)

* Wejdź do folderu z SDFix kliknij dwa razy na plik RunThis.bat

* Wciśnij Y nastąpi proces usuwania.

* Kiedy usuwanie się ukończy wciśnij dowolny klawisz (Any Key). Nastąpi restart komputera.

* Po restarcie SDFix uruchomi się ponownie, żeby dokończyć proces usuwania kiedy pojawi się w oknie programu Finished , wciśnij dowolny klawisz do zakończenia scryptu i załadowania ikon na pulpicie.

* Pokaż Report.txt znajdujący się w folderze SDFix.

5)

Pobierz Combofix ale nie uruchamiaj wklej do notatnika:

Zapisz plik jako CFScript.txt najlepiej aby ikonka tego pliku znajdowała się obok ikonki ComboFix.exe

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe powinno rozpocząć się usuwanie po tym daj log na forum.

Loga wklej na http://www.wklejto.pl lub http://www.wklej.org/ a w poście daj linka

Czyli dajesz dwa logi na forum z SDFix oraz Combofix

:slight_smile: