Pomocy nie wchodzą mi strony www


(Mwojciechowski55) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:35:08, on 2006-09-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 SP2 (7.00.5700.0006)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe

C:\Program Files\eDonkey2000 Lite\eDonkey2000.exe

C:\Program Files\SAMSUNG\FW LiveUpdate\Liveupdate.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Program Files\D-Link AirPlus\AirPlus.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Eset\nod32.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\MICHA~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX05.797\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 218.48.28.203:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: 80.190.241.30 home.edonkey.com

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O4 - HKLM..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck]

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Norton Ghost 9.0] C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe

O4 - HKLM..\Run: [eDonkey2000] "C:\Program Files\eDonkey2000 Lite\eDonkey2000.exe" -t

O4 - HKLM..\Run: [Name of App] C:\Program Files\SAMSUNG\FW LiveUpdate\Liveupdate.exe

O4 - HKLM..\RunOnce: [iERESETICONS] %SystemRoot%\system32\cmd.exe /d /q /c %SystemRoot%\iereseticons.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [AQQ] D:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [eMuleAutoStart] D:\Program Files\eMule\emule.exe -AutoStart

O4 - Startup: Connection to SERWER at WLAN.lnk = ?

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: D-Link AirPlus.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{2CCA8E14-A07A-4BD1-A48C-9B0467C95852}: NameServer = 194.204.152.34 194.204.159.1

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe


(Kpr2877) #2

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu w HijackThis wchodzisz do sekcji “Open the Misc Tools section”, naciskasz na przycisk “Open Hosts file manager” i usuwasz wszystkie linijki oprócz “127.0.0.1 localhost”.

Pozatym czysto

Kosmetyka:

Plik zaznaczony usuwasz z dysku a wpis Hijakciem.

Skan ewido_i.png EWIDO

Przeczyść rejestr programem jv16.png


(Myszonus) #3

:o to zostaje.


(Monczkin) #4

Miki5_5 proszę logi obejmować znacznikami - zapoznaj się z tematami o prawidłowym wklejaniu logów - proszę to poprawić.