POMOCY- NIEwłaściwa aplikacja systemu Win32

Witam,

problem ten pojawił się już w :

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?f=16&t=253215&start=0#p1680889

i Gutek2222 wyjaśnił jak go zdiagnozowac i dac wynik z Debugging Tools for Windows.

ALE JAK z tego mam skorzystac DALEJ ? - POMÓŻCIE PROSZĘ

RAPORT z Debugging Tools for Windows :

===========================================================================

Microsoft ® Windows Debugger Version 6.10.0003.233 X86

Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.

Loading Dump File [C]\USER.DMP]

User Mini Dump File: Only registers, stack and portions of memory are available

Comment: ‘Dr. Watson generated MiniDump’

Symbol search path is: *** Invalid ***

****************************************************************************

* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *

* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *

* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *

****************************************************************************

Executable search path is:

Windows XP Version 2600 (Dodatek Service Pack 3) MP (2 procs) Free x86 compatible

Product: WinNt, suite: SingleUser[…]

Machine Name:

Debug session time: Tue Jan 20 20:47:44.000 2009 (GMT+1)

System Uptime: not available

Process Uptime: 0 days 0:00:39.000

This dump file has an exception of interest stored in it.

The stored exception information can be accessed via .ecxr.

(494.240): Access violation - code c0000005 (first/second chance not available)

eax=00c509d0 ebx=00000000 ecx=00000000 edx=00c50d80 esi=0000011c edi=00000000

eip=30045736 esp=0013a030 ebp=0013a324 iopl=0 nv up ei pl nz na po nc

cs=001b ss=0023 ds=0023 es=0023 fs=003b gs=0000 efl=00000202

Unable to load image C:\Program Files\Microsoft Office\Office\EXCEL.EXE, Win32 error 0n2

*** WARNING: Unable to verify timestamp for EXCEL.EXE

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for EXCEL.EXE

EXCEL+0x45736:

30045736 8b4110 mov eax,dword ptr [ecx+10h] ds:0023:00000010=???

============================================================================

Bardzo prosze o w miarę szczegółową instrukcję co mam zrobic ? gdyż nie mam doświadczenia w działaniu we wnętrzu plików systemowych.

Dodam, że problem niebieskiego ekranu mnie nie dotyczy, a nierozpoznawalną przez win32 aplikacją jest setup.exe

z następującym infem instalatora

============

[autorun]

OPEN=SETUP.EXE

ICON=SETUP.EXE,0

shell\configure=&Configure…

shell\configure\command=SETUP.EXE

shell\install=&Install…

shell\install\command=SETUP.EXE

===========

Z góry dziękuję za poradę

Dodane 04.02.2009 (Śr) 23:18

Poratujcie mnie - proszę :frowning: