POMOCY! OCZYSZCZACZ KOMPUTERA - LOG HijackThis


(Blaim) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:18:41, on 2008-10-18

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\Avast\ashDisp.exe

C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE

C:\WINDOWS\VMSnap3.EXE

C:\WINDOWS\Domino.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\OczyszczaczKomputerza\stm.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\DOCUME~1\Kamil\USTAWI~1\Temp\xxx5162.exe

C:\DOCUME~1\Kamil\USTAWI~1\Temp\c.exe

C:\Program Files\Avast\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Avast\ashServ.exe

C:\Program Files\Bluetooth\BTNtService.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Avast\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Avast\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\System32\regsvr32.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Kamil\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://moya.toya.net.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: offersfortoday browser enhancer - {40D3BE72-1495-7B29-ED02-D6E36F72229C} - C:\WINDOWS\system32\tvfasgfejpxn.dll

O2 - BHO: XML module - {500BCA15-57A7-4eaf-8143-8C619470B13D} - C:\WINDOWS\system32\msxml71.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.1.807.1746\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\Avast\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VMSnap3] C:\WINDOWS\VMSnap3.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Domino] C:\WINDOWS\Domino.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [BigDog303] C:\WINDOWS\VM303_STI.EXE VIMICRO USB PC Camera (ZC0301PLH)

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [pnkcedlvfr] C:\WINDOWS\System32\regsvr32.exe /s "C:\WINDOWS\system32\tvfasgfejpxn.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [Salestart] "C:\Program Files\Common Files\OczyszczaczKomputerza\stm.exe" dm=http://oczyszczaczkomputerza.com ad=http://oczyszczaczkomputerza.com sd=http://paistutta.oczyszczaczkomputerza.com

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Somefox] C:\DOCUME~1\Kamil\USTAWI~1\Temp\xxx5162.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Avast\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Avast\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Avast\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Avast\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\Bluetooth\BTNtService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Caly czas wyswietla mi alerty "You have a security problem!" oraz moja pokazuje ze moja prywatnosc zostala naruszona!

Co robic? Nie mam ochoty formatowac dysku


(Leon$) #2

usuń HijackThisem >> Fix checked

pobierz i zastosuj ATF Cleaner http://cybertrash.pl/images/tata/ATF/ATF.html

Pobierz Combofix http://www.searchengines.pl/index.php?s ... ntry395642 ale nie włączaj.

Podczas pobierania i skanu Combofixem proszę wyłączyć wszelkie zapory i antywirusy

Otwórz notatnik i wklej

zapisz jako CFScript.txt (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

http://img.wklej.org/images/88953CFScri ... iemoes.gif

Powinno rozpocząć się usuwanie

Potem log z usuwania Combofix

:slight_smile:


(Blaim) #3
ComboFix 08-10-18.03 - Kamil 2008-10-19 0:29:14.1 - NTFSx86

(Leon$) #4

tak ponieważ w punktach przywracania systemu mogą być wirusy

zresztą Combofix tworzy nowy punkt

jednocześnie włącza przywracanie

możesz przed Combofixem wyłączyć przywracanie

Otwórz notatnik i wklej

zapisz jako CFScript.txt (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

http://img.wklej.org/images/88953CFScri ... iemoes.gif

Powinno rozpocząć się usuwanie

Potem log z usuwania Combofix

:slight_smile:


(Blaim) #5
ComboFix 08-10-18.03 - Kamil 2008-10-19 1:44:22.2 - NTFSx86

(JNJN) #6

Nie krzycz, popraw temat na konkretny, opcja EDYTUJ i popraw.JNJN


(Leon$) #7

Log wygląda na czysty

Pobierz CCleaner http://www.filehippo.com/download_ccleaner/

przeskanuj nim i wyczyść rejestr.

zrób optymalizacje uruchamiania

http://cybertrash.netarteria.pl/cyber/i ... 378.0.html

usuń ręcznie folder C: \Qoobox usuń instalkę Combofix z dysku.

Wyłącz I włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

przeskanuj obszar Mój komputer http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html gdy będą wirusy pokaż raport stronę uruchomić przez IE

:slight_smile: