Pomocy! (trojany+claria/gator/gain i inne)


(Mcfrytka) #1

jestescie moja ostatnia deska ratunku! !!


(boczi) #2

Wklej loga z HijackThis.


(Musg) #3

Wiec jesli ad-aware wykrywa ci te wpisy to zwyczajnie je usun.


(Mcfrytka) #4

nie wiem czy zrobilam to tak jak powinnam ale oto co uzyskalam :slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:41:01, on 2005-02-19

Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000)

MSIE: Internet Explorer v5.50 (5.50.4134.0100)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHSERV.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\MICROSOFT SHARED\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\ATIPTAXX.EXE

C:\WINDOWS\LOADQM.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\REAL\UPDATE_OB\REALSCHED.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHMAISV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\CTFMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\RMTSTOCK.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\KBOSDCTL.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\CDMNG32.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\RMTCONVT.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\DKEYBEX.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\BKGRD32.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\WHEELMNG.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\RMTSPECL.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\CALCMNG.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\KBRMT32.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\RECMNG.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\MXRCTL32.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\KBSTATUS.EXE

C:\PROGRAM FILES\CA\ETRUST PESTPATROL\PESTPATROL5.EXE

C:\PROGRAM FILES\MOZILLA FIREFOX\FIREFOX.EXE

C:\PROGRAM FILES\YAHOO!\MESSENGER\YPAGER.EXE

C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE

C:\PROGRAM FILES\INCREDIMAIL\BIN\INCMAIL.EXE

C:\PROGRAM FILES\INCREDIMAIL\BIN\IMAPP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINRAR\WINRAR.EXE

C:\PROGRAM FILES\INCREDIMAIL\BIN\IMNOTFY.EXE

C:\WINDOWS\TEMP\RAR$EX15.467\HIJACKTHIS.EXE

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://wer-mit-wem.webhop.net/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00D6A7E7-4A97-456f-848A-3B75BF7554D7} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1045,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM..\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [PCHealth] C:\WINDOWS\PCHealth\Support\PCHSchd.exe -s

O4 - HKLM..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\Run: [AtiCwd32] Aticwd32.exe

O4 - HKLM..\Run: [AtiQiPcl] AtiQiPcl.exe

O4 - HKLM..\Run: [AtiPTA] Atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [LoadQM] loadqm.exe

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\Run: [KE9801] C:\PROGRA~1\T-MEDIA\DriBat32.EXE DKBoot.INI

O4 - HKLM..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ashmaisv.exe

O4 - HKLM..\Run: [eTrust PestPatrol Active Protection] none

O4 - HKLM..\RunServices: [stillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

O4 - HKLM..\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] ctfmon.exe

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Me ... b31267.cab

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Mi ... b31267.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... lcid=0x409

O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} - http://toolbar.google.com/data/pl/deleo ... gleNav.cab


(Kuz5) #5

Zrób update IE

Możesz wyłączyć CTFMON.EXE: Panel sterowania => Opcje regionalne=> Języki => Szczegóły => Zaawansowane => zaznaczasz wyłącz zaawansowane usługi tekstowe


(Damian) #6

Do usuniciaŁ

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://wer-mit-wem.webhop.net/

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00D6A7E7-4A97-456f-848A-3B75BF7554D7} - (no file)


(Mcfrytka) #7

usunelam te dwa pliki i... nadal nic sie nie zmienilo :frowning: ad-aware i inne programy wciaz pokazuja mi te paskudy :frowning:

moze cos jeszcze moge zrobic???