Pomocy


(Radosq) #1

Prosiłbym o sprawdzenie mojego loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:38:04, on 2005-02-25

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Keymaestro\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashserv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Keymaestro\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashmaisv.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Keymaestro\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe

C:\Program Files\Keymaestro\Onscreen Display\OSD.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Rebel\Pulpit\hijackthis1.99.1\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\Rebel\USTAWI~1\Temp\se.dll/sp.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\Rebel\USTAWI~1\Temp\se.dll/sp.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O1 - Hosts: http://213.159.117.203/dkprogs/hosts.txt

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {0A8EC764-DFC9-33AC-16CE-09308452FB81} - C:\WINDOWS\system32\d3pb32.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {79B26046-B3E2-4C10-8D58-9FBA0B7BC9A1} - C:\WINDOWS\System32\ijka.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe"

O4 - HKLM..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Keymaestro\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM..\Run: [LiveChatut] C:\WINDOWS\LiveChatut.exe

O4 - HKLM..\Run: [oqznhgdccht] C:\WINDOWS\System32\aqgwqytjf.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashmaisv.exe

O4 - HKLM..\Run: [sp] rundll32 C:\DOCUME~1\Rebel\USTAWI~1\Temp\se.dll,DllInstall

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [spySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com

O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM)

O15 - Trusted IP range: 213.159.117.202

O15 - ProtocolDefaults: 'http' protocol is in Trusted Zone, should be Internet Zone

O16 - DPF: {3E339D3C-4B12-4E8C-A529-9CC4BEEAFD4F} (VacPro.russia_ver3) - http://www.globalphon.com/dialer/russia.CAB

O16 - DPF: {A67BA5E3-5B79-11D6-A711-00C12601EADE} - http://extasy.corn.pl/extasy.exe

O16 - DPF: {BE964208-66F0-48FB-8F53-0C2BC35A610A} (UMediaPlayer Class) - http://www.umediaserver.net/bin/UMediaControl3.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_21.cab

O18 - Filter: text/html - {1CCE124D-0E9F-4F65-93C6-2CE6BB8C520C} - C:\WINDOWS\System32\ijka.dll

O18 - Filter: text/plain - {1CCE124D-0E9F-4F65-93C6-2CE6BB8C520C} - C:\WINDOWS\System32\ijka.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashserv.exe

O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Keymaestro\Multimedia Keyboard\nhksrv

Dziękuję!


(boczi) #2

Witam. Proponuję zmienić przeglądarkę na Firefox. Porzuć IE. Wartoby też zainstalować Service Pack 2.

A to usuń w trybie awaryjnym [F8] z wyłączonym przywracaniem systemu:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\Rebel\USTAWI~1\Temp\se.dll/sp.html

  	R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank 	

  	R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\Rebel\USTAWI~1\Temp\se.dll/sp.html

  	R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank 	 

  	R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

  	R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

  	R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = about:blank

  	R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

  	R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank 	 

 	R3 - Default URLSearchHook is missing

  	O1 - Hosts: http://213.159.117.203/dkprogs/hosts.txt

  	O2 - BHO: (no name) - {0A8EC764-DFC9-33AC-16CE-09308452FB81} - C:\WINDOWS\system32\d3pb32.dll (file missing)

  	O2 - BHO: (no name) - {79B26046-B3E2-4C10-8D58-9FBA0B7BC9A1} - C:\WINDOWS\System32\ijka.dll

  	O4 - HKLM\..\Run: [LiveChatut] C:\WINDOWS\LiveChatut.exe

  	O4 - HKLM\..\Run: [oqznhgdccht] C:\WINDOWS\System32\aqgwqytjf.exe

  	O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\DOCUME~1\Rebel\USTAWI~1\Temp\se.dll,DllInstall

  	O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com

O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM) 

O15 - Trusted IP range: 213.159.117.202 

  	O15 - ProtocolDefaults: 'http' protocol is in Trusted Zone, should be Internet Zone

  	O16 - DPF: {3E339D3C-4B12-4E8C-A529-9CC4BEEAFD4F} (VacPro.russia_ver3) - http://www.globalphon.com/dialer/russia.CAB

  	O16 - DPF: {A67BA5E3-5B79-11D6-A711-00C12601EADE} - http://extasy.corn.pl/extasy.exe

  	O16 - DPF: {BE964208-66F0-48FB-8F53-0C2BC35A610A} (UMediaPlayer Class) - http://www.umediaserver.net/bin/UMediaControl3.cab

  	O18 - Filter: text/html - {1CCE124D-0E9F-4F65-93C6-2CE6BB8C520C} - C:\WINDOWS\System32\ijka.dll

O18 - Filter: text/plain - {1CCE124D-0E9F-4F65-93C6-2CE6BB8C520C} - C:\WINDOWS\System32\ijka.dll

Po tym daj na nowo loga.


(Musg) #3

wylacz przywracanie systemu i usuwaj za pomoca zafixowania

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\Rebel\USTAWI~1\Temp\se.dll/sp.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\Rebel\USTAWI~1\Temp\se.dll/sp.html

R3 - Default URLSearchHook is missing

O1 - Hosts: http://213.159.117.203/dkprogs/hosts.txt

O2 - BHO: (no name) - {0A8EC764-DFC9-33AC-16CE-09308452FB81} - C:\WINDOWS\system32\d3pb32.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {79B26046-B3E2-4C10-8D58-9FBA0B7BC9A1} - C:\WINDOWS\System32\ijka.dll

O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com

O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM)

O15 - Trusted IP range: 213.159.117.202

O15 - ProtocolDefaults: 'http' protocol is in Trusted Zone, should be Internet Zone

O16 - DPF: {3E339D3C-4B12-4E8C-A529-9CC4BEEAFD4F} (VacPro.russia_ver3) - http://www.globalphon.com/dialer/russia.CAB

O16 - DPF: {A67BA5E3-5B79-11D6-A711-00C12601EADE} - http://extasy.corn.pl/extasy.exe

O16 - DPF: {BE964208-66F0-48FB-8F53-0C2BC35A610A} (UMediaPlayer Class) - http://www.umediaserver.net/bin/UMediaControl3.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_21.cab

O18 - Filter: text/html - {1CCE124D-0E9F-4F65-93C6-2CE6BB8C520C} - C:\WINDOWS\System32\ijka.dll

O18 - Filter: text/plain - {1CCE124D-0E9F-4F65-93C6-2CE6BB8C520C} - C:\WINDOWS\System32\ijka.dll

scan programami antywirusowymi i dajesz raz jeszcze log


(Kuz5) #4

Dodatkowo wyczyść katalog TEMP.

Zainstaluj sp2.

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

winamp


(Xiao19) #5

wylacz przywracanie systemu

w trybie awaryjnym

kasujesz TAK

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C**** :\DOCUME~1\Rebel\USTAWI~1\Temp\se.dll/sp.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C**** :\DOCUME~1\Rebel\USTAWI~1\Temp\se.dll/sp.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O1 - Hosts: http://213.159.117.203/dkprogs/hosts.txt

[to wywal w hijacku config/Misc Tools/Open hosts file manager)

O2 - BHO: (no name) - {0A8EC764-DFC9-33AC-16CE-09308452FB81} - C:\WINDOWS\system32\d3pb32.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {79B26046-B3E2-4C10-8D58-9FBA0B7BC9A1} - C:\WINDOWS\System32\ijka.dll

O4 - HKLM..\Run: [LiveChatut] C:\WINDOWS\LiveChatut.exe

O4 - HKLM..\Run: [oqznhgdccht] C:\WINDOWS\System32\aqgwqytjf.exe

[znasz zostawiasz /NIE/ kasujesz]

O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com

O15 - Trusted Zone: *.iframedollars.biz (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM)

O15 - Trusted IP range: 213.159.117.202

O15 - ProtocolDefaults: 'http' protocol is in Trusted Zone, should be Internet Zone

O16 - DPF: {3E339D3C-4B12-4E8C-A529-9CC4BEEAFD4F} (VacPro.russia_ver3) - http://www.globalphon.com/dialer/russia.CAB

O16 - DPF: {A67BA5E3-5B79-11D6-A711-00C12601EADE} - http://extasy.corn.pl/extasy.exe

O16 - DPF: {BE964208-66F0-48FB-8F53-0C2BC35A610A} (UMediaPlayer Class) - http://www.umediaserver.net/bin/UMediaControl3.cab

O18 - Filter: text/html - {1CCE124D-0E9F-4F65-93C6-2CE6BB8C520C} - C:\WINDOWS\System32\ijka.dll

O18 - Filter: text/plain - {1CCE124D-0E9F-4F65-93C6-2CE6BB8C520C} - C:\WINDOWS\System32\ijka.dll

1.)

sciagasz to

http://download.nai.com/products/mcafee ... tinger.exe

http://dobreprogramy.com/index.php?dz=2&t=73&id=846

INFO:

skanujesz dysk w trybie awaryjnym (wylacz. przywracanie systemu)

2.)

skanujesz dysk swoim antyszpiegiem

a takze ETD_Security

http://www.download.com/ETD-Security-Sc ... 29424.html

3.)

niemasz SP2

dlatego sciagasz Windows Worms Doors Cleaner v1.4.1

INFO:

zamykasz wszystkie porty w tym sofcie

4.)

skanujesz dysk skanerami AV

--F-Secure--

http://support.f-secure.com/enu/home/ols.shtml

--Softwin (BitDefender)--

http://www.bitdefender.com/scan/licence.php

lub

--Trend Micro (PC-cillin)--

http://housecall.trendmicro.com/houseca ... t_corp.asp

ps.

SP2 radze instalowac na nowy system lub z zintegrowanej plyty z SP2

inaczej sobie wiecej szkody narobisz niz pozytku


(Radosq) #6

Na chwilę obecną log wygląda następująco:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:18:15, on 2005-02-25

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Keymaestro\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashmaisv.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe

C:\Program Files\Keymaestro\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Keymaestro\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashserv.exe

C:\Program Files\Keymaestro\Onscreen Display\OSD.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Documents and Settings\Rebel\Pulpit\hijackthis1.99.1\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe"

O4 - HKLM..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Keymaestro\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashmaisv.exe

O4 - HKLM..\Run: [sp] rundll32 C:\DOCUME~1\Rebel\USTAWI~1\Temp\se.dll,DllInstall

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [spySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashserv.exe

O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Keymaestro\Multimedia Keyboard\nhksrv


(boczi) #7

No to ładnie.

Usuń jeszcze

O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\DOCUME~1\Rebel\USTAWI~1\Temp\se.dll,DllInstall

tą samą metodą, tryb awaryjny, przywracanie OFF.


(Musg) #8

ok :slight_smile:


(Radosq) #9

Dziękuję bardzo za pomoc.

FireFox już hula :slight_smile:

Zaraz zabieram się za sp2.

Jednak niepokoją mnie jeszcze jeszcze dwie sprawy. Co jakiś czas wyskakuje mi reklama jakiegoś antyszpiega (to pozostałość po poprzednim startpage)

Druga sprawa - mój spy sweeper wkółko odnajduje trojana spooner-a kasuje go i przy ponownym skanie znów go znajduje. Nie mogę się od niego uwolnić :slight_smile:

Jeszcze raz dziękuję za pomoc.


(Musg) #10

Druga sprawa - mój spy sweeper wkółko odnajduje trojana spooner-a kasuje go i przy ponownym skanie znów go znajduje.

To juz czas najwyzszy go odinstalowac ,jesli masz wersje 30 dniową.