Pomocy


(Renata Pociecha) #1

cześć, zwracam się do was bo juz raz otrzymałam od was pomoc. Mam następujący problem z kompem. Po każdym połączeniu sie z internetem komp sie wiesza i nie reaguje na nic, łączę się za pomocą neostrady. w serwisie poradzono mi żebym skonfigurowała połączenie ręcznie, więc tak zrobiłąm, ale teraz użycie procesora przy nie włączonych żadnych aplikacjach wynosi 100%. Skanowałam go już wszystkimi możliwymi chyba programami...

Wklejam Wam loga z hijacka, może coś znajdziecie:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:31:04, on 2005-05-05

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~2\SPEEDD~1\nopdb.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mm_tray.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\RENATKA\USTAWI~1\Temp\Rar$EX01.828\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe"

O4 - HKLM..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [MMTray] C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\mm_tray.exe

O4 - HKLM..\Run: [wpkontakt] C:\Program Files\Wirtualna Polska\wpkontakt\wpkontakt.exe -autostart

O4 - Startup: PowerReg SchedulerV2.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{0C6B5B4F-5B06-4A88-AEFE-F0A4DE59F9EF}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{0C6B5B4F-5B06-4A88-AEFE-F0A4DE59F9EF}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip..{0C6B5B4F-5B06-4A88-AEFE-F0A4DE59F9EF}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - C:\Program Files\Wirtualna Polska\wpkontakt\url_wpmsg.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~2\SPEEDD~1\nopdb.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

Zgóry wielkie dzieki


(boczi) #2

Skasuj:

O4 - Startup: PowerReg SchedulerV2.exe

Naciśnij Ctrl + Alt + Del i sprawdź, jaki proces tak obciąża Twój komputer i napisz nam.


(Renata Pociecha) #3

nie wiem patrze na te nazwy procesów i nic mi to nie mówi, czego mam szukać?


(boczi) #4

W Tabelce "Użycie Pamięci" w Menedżerze zadań, tam sprawdź, jaki proces zajmuje największą liczbę pamięci.


(lazikar) #5

Przenosze Bezpieczeństwo


(Renata Pociecha) #6

Opera.exe 16 768K

ccApp.exe 10 408K

EXPLORER.EXE 18 736K

SVCHOST.EXE 16 780K

MM_TRAY.EXE 20 292K

reszta poniżej 10 000


(Misterdam) #7

Napisz który program obciąża procesor najbardziej, zakładka obok. Tak szybciej dojdziemy.


(Renata Pociecha) #8

jeżeli chodzi o kolumnę CPU to najwięcej bo 97-99 zajmuje MM_TRAY.EXE


(boczi) #9

To coś od MusicMatch Jukeboxa. Odinstaluj ten program lub zrestartuj go.


(Musg) #10

tu go masz wylacz go w autostarcie:

start>uruchom>wpisz msconfig>uruchamianie i tam odznacz :slight_smile: