Pomocy


(Iwonnekw) #1

Pomocy!

Mój komputer prawie nie żyje, strasznie muli przy włączaniu - svchost zajmuje prawie 100% procesora. Później praktycznie nic mi się nie otwiera po wyłączeniu svchosta mogę na moment wejść do internetu

Proszę sprawdźcie mi logo

Logfile of HijackThis v1.99.1 

Scan saved at 16:42:34, on 2006-08-14 

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) 

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) 


Running processes: 

C:\WINDOWS\System32\smss.exe 

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe 

C:\WINDOWS\system32\services.exe 

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe 

C:\WINDOWS\explorer.exe 

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe 

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe 

C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe 

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe 

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe 

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe 

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe 

C:\DOCUME~1\xyz\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 5 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe 


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/ 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza 

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE 

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe" 

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] "C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe" --confdir=home 

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe 

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe 

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

Poprawiono tagi CODE

boczi

z góry dziękuję


(aju) #2

Sfixuj w trybie awaryjnym.

Poza tym czysto.

optymalizacja xp


(Paabson) #3

Z tego co wynika z logu niema żadnych złośliwych aplikacji.

Podaj mi konfiguracje swojego komputera, sprawdz ile masz wolnego miejsca na dysku C (kliknij na dysk prawym klawiszem i wybierz właściwośc) podaj w %, sprawdz czy nie masz pofragmentowanych plików (start -> programy -> akcesoria -> defragmentator dysku - analizuj.

+

Przeinstaluj wszystkie sterowniki


(boczi) #4

Proszę poprawić nazwę tematu.