Pomozcie prosze


(Bozenapolska) #1

Słuchajcie chciał bym zeby ktos kto sie zna.. na tym zobaczył czy nie mam tu zadnych syfow i takic rzeczy co zapychaja mi łacze neta.. prosze o szybkoł odpowiedsz.. z gury dzieki.. p

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:39:23, on 2009-08-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Programy\avast\aswUpdSv.exe

D:\Programy\avast\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

D:\Programy\avast\ashDisp.exe

D:\Programy\Nero 7\InCD\NBHGui.exe

D:\Programy\Nero 7\InCD\InCD.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Programy\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Programy\avast\ashMaiSv.exe

D:\Programy\avast\ashWebSv.exe

D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Programy\avast\ashSimpl.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Instalki\hjacters\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ask.com/?o=13928&l=dis

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://toolbar.ask.com/toolbarv/askRedi ... t=&gc=1&q=

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = http://toolbar.ask.com/toolbarv/askRedi ... t=&gc=1&q=

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://toolbar.ask.com/toolbarv/askRedi ... t=&gc=1&q=%s

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://wpad.lukman.pl/wpad.dat

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: DefaultSearchHook Class - {C94E154B-1459-4A47-966B-4B843BEFC7DB} - C:\Program Files\AskSearch\bin\DefaultSearch.dll

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [avast!] D:\Programy\avast\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [securDisc] D:\Programy\Nero 7\InCD\NBHGui.exe

O4 - HKLM..\Run: [inCD] D:\Programy\Nero 7\InCD\InCD.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [ALLUpdate] "D:\Programy\ALLPlayer\ALLUpdate.exe" "sleep"

O4 - HKCU..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Programy\avast\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Programy\avast\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Programy\avast\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - D:\Programy\avast\ashWebSv.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - D:\Programy\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - D:\Programy\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

--

End of file - 4809 bytes


(Henio Mazurek) #2

Inne logi wklej, z OTL i GMER

Logi wklej na wklej.org a tutaj tylko link do wklejki.


(JNJN) #3

Proszę zmienić temat na konkretny, opcja EDYTUJ i popraw.JNJN