Ponownie proszę o spawdzenie loga


(Korgan3) #1

Mój komputer jest świeżo po formacie dysku c: (mam jeszcze 3 inne partycje) i problem się powtarza. Znowu chodzi strasznie wolno. Oto log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:22:30, on 2006-01-08

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

E:\RuneScape\swiftswitch\SwiftSwitch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

E:\Instalki\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Programy\gg\gg.exe" /tray

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

(Gutek) #2

Start >>> Uruchom >>> msconfig >>> w zakładce Uruchamianie wyłącz ten wpis.

Panel sterowania >>> Java Plug-in >>> Update >>> odptaszkuj Check for updates automatically.

Panel sterowania >>> Ustawienia regionalne >>> Języki >>> Detale >>> Zaawansowane >>> odznaczyć usługi tekstowe, zrób tak jeżeli nie używasz innych języków przy pisaniu.

XP-Antispy odinstaluj messengera, zaznacz opcję w ustawieniach.

uusń hijackiem


(Korgan3) #3

Wszytko zrobione(nie wiem tylko czy z tym językiem dobrze wszystko zrobiłęm), wydaje mi się, że już chodzi znacznie lepiej, nowy log, proszę o jeszcze jedno sprawdzenie:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:24:16, on 2006-01-08

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

E:\Instalki\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Programy\gg\gg.exe" /tray

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

(messenger poprawiony)

Złączono Posta : 08.01.2006 (Nie) 13:26

Chociaż w logu nadal jest… w antyspy wykasowałem(odinstaluj) ale nadal pisze, że jest zainstalowany…

Złączono Posta : 08.01.2006 (Nie) 13:29

Niestety nadal są problemy


(Gutek) #4

Możesz użyć komendy: Start >>> Uruchom >>> services.msc i też możesz wyłaczyć Usługę posłańca

jakie, dokładnie?


(Korgan3) #5

Posłańca wyłączyłem, messengera nie mogę tam znaleźć, a problemy? Użycie procesora w granicash 100%, i chociażby niemożność normalnego grania w większość gier…

Złączono Posta : 08.01.2006 (Nie) 14:18

Chociaż i tak jest lepiej… i dziękuję serdecznie za całą pomoc


(Gutek) #6

Alt+ Ctrl+ Delete w Menu>>>Widok>>>Wybierz kolumny i zaznacz PID (idenfikator procesu)

Będziesz wiedział jaki proces który ma PID (numer), ma duże zużycie.

START -> Uruchom>>>Wpisz cmd i w powstalym okienku wpisz tasklist /svc i daj z niego screena


(Korgan3) #7

06sty081559097zj.jpg


(Gutek) #8

Ma być mały odstęp C:\Documents and Settings\Właściciel\ tasklist /svc


(Korgan3) #9

Używałem spacji w każdym miejscu :frowning: i nic. Wciąż pisze "nazwa tasklist nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnętrzne lub zewnętrzne, program wykonywalny lub plik wsadowy… eh przeprazsam za tyle kłopotu…


(Gutek) #10

A w uruchom: cmd wpisz /c tasklist /svc > Pulpit\tasklist.txt


(Korgan3) #11

Również nic…


(Gutek) #12

Coś źle wklepujesz :frowning: