Poprzednia wersja dokumentu w Wordzie XP


(P Baczynski) #1

Słuchajcie pisałem dokument i zapisałem go pod X nazwą teraz potrzebuje niestety wersji sprzed zapisaniem go - poprzedniem proszę o pomoc.


(Asterisk) #2

Poszukaj dokumentu nazwa X.wbk

Czyli Menu Start/Znajdź/Pliki lub foldery .... ( zazanacz wszystkie dyski )