Poprzeglądać sloty


(3dm Racek) #1

Po wpisaniu komendy (mIRC) get pisze, mi np. 'File has been quened in slot 6'(plik został zakolejkowany w 6 slocie). Jak poprzeglądać sloty? Ile mi jeszcze kolejki zostało etc..?