Port triggering a port forwarding - różnice


(Spider103) #1

Jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma funkcjami. PROSZĘ ŁOPATOLOGICZNIE.