Postfix - e-maile wysłane na GMail docierają po 24h


(foreste) #1

Witam mam problem wysyłką email ze swego pc z poziomu php na swoje konto email w gmail po 24 h dochodzi dopiero i dodatku jako spam

nie posiadam domeny i mam zmienne ip,

serwer jest na postfix.

na początek daje konfiguracje postfix i log mail

mail.log

Oct 15 18:52:58 shade postfix/qmgr[3828]: D9668282C5: from=, size=334, nrcpt=1 (queue active)

Oct 15 18:52:58 shade postfix/qmgr[3828]: 1BE7A282C2: from=, size=334, nrcpt=1 (queue active)

Oct 15 18:53:31 shade postfix/smtp[29164]: D9668282C5: host gmail-smtp-in.l.google.com[74.125.79.114] said: 421-4.7.0 [94.254.170.75] Our system has detected an unusual amount of 421-4.7.0 unsolicited mail originating from your IP address. To protect our 421-4.7.0 users from spam, mail sent from your IP address has been temporarily 421-4.7.0 blocked. Please visit http://www.google.com/mail/help/bulk_mail.html 421 4.7.0 to review our Bulk Email Senders Guidelines. 10si582505eyd.18 (in reply to end of DATA command)

Oct 15 18:53:31 shade postfix/smtp[29165]: 1BE7A282C2: host gmail-smtp-in.l.google.com[74.125.79.114] said: 421-4.7.0 [94.254.170.75] Our system has detected an unusual amount of 421-4.7.0 unsolicited mail originating from your IP address. To protect our 421-4.7.0 users from spam, mail sent from your IP address has been temporarily 421-4.7.0 blocked. Please visit http://www.google.com/mail/help/bulk_mail.html 421 4.7.0 to review our Bulk Email Senders Guidelines. 7si2824861eyb.32 (in reply to end of DATA command)

Oct 15 18:53:31 shade postfix/smtp[29162]: 6B348282C0: host gmail-smtp-in.l.google.com[74.125.79.114] said: 421-4.7.0 [94.254.170.75] Our system has detected an unusual amount of 421-4.7.0 unsolicited mail originating from your IP address. To protect our 421-4.7.0 users from spam, mail sent from your IP address has been temporarily 421-4.7.0 blocked. Please visit http://www.google.com/mail/help/bulk_mail.html 421 4.7.0 to review our Bulk Email Senders Guidelines. 10si4268263eyd.10 (in reply to end of DATA command)

Oct 15 18:53:36 shade postfix/smtp[29163]: 32843282BA: host gmail-smtp-in.l.google.com[74.125.79.114] said: 421-4.7.0 [94.254.170.75] Our system has detected an unusual amount of 421-4.7.0 unsolicited mail originating from your IP address. To protect our 421-4.7.0 users from spam, mail sent from your IP address has been temporarily 421-4.7.0 blocked. Please visit http://www.google.com/mail/help/bulk_mail.html 421 4.7.0 to review our Bulk Email Senders Guidelines. 7si2844461eyg.35 (in reply to end of DATA command)

Oct 15 18:54:02 shade postfix/smtp[29164]: D9668282C5: to=, relay=alt1.gmail-smtp-in.l.google.com[209.85.129.114]:25, delay=51721, delays=51657/0.07/34/31, dsn=4.7.0, status=deferred (host alt1.gmail-smtp-in.l.google.com[209.85.129.114] said: 421-4.7.0 [94.254.170.75] Our system has detected an unusual amount of 421-4.7.0 unsolicited mail originating from your IP address. To protect our 421-4.7.0 users from spam, mail sent from your IP address has been temporarily 421-4.7.0 blocked. Please visit http://www.google.com/mail/help/bulk_mail.html 421 4.7.0 to review our Bulk Email Senders Guidelines. 1si409382fkt.11 (in reply to end of DATA command))

Oct 15 18:54:02 shade postfix/smtp[29165]: 1BE7A282C2: to=, relay=alt1.gmail-smtp-in.l.google.com[209.85.129.114]:25, delay=52892, delays=52827/0.03/34/31, dsn=4.7.0, status=deferred (host alt1.gmail-smtp-in.l.google.com[209.85.129.114] said: 421-4.7.0 [94.254.170.75] Our system has detected an unusual amount of 421-4.7.0 unsolicited mail originating from your IP address. To protect our 421-4.7.0 users from spam, mail sent from your IP address has been temporarily 421-4.7.0 blocked. Please visit http://www.google.com/mail/help/bulk_mail.html 421 4.7.0 to review our Bulk Email Senders Guidelines. h2si400975fkh.36 (in reply to end of DATA command))

Oct 15 18:54:03 shade postfix/smtp[29162]: 6B348282C0: to=, relay=alt1.gmail-smtp-in.l.google.com[209.85.129.114]:25, delay=52895, delays=52830/0.17/34/31, dsn=4.7.0, status=deferred (host alt1.gmail-smtp-in.l.google.com[209.85.129.114] said: 421-4.7.0 [94.254.170.75] Our system has detected an unusual amount of 421-4.7.0 unsolicited mail originating from your IP address. To protect our 421-4.7.0 users from spam, mail sent from your IP address has been temporarily 421-4.7.0 blocked. Please visit http://www.google.com/mail/help/bulk_mail.html 421 4.7.0 to review our Bulk Email Senders Guidelines. b17si405157fka.13 (in reply to end of DATA command))

Oct 15 18:54:07 shade postfix/smtp[29163]: 32843282BA: to=, relay=alt1.gmail-smtp-in.l.google.com[209.85.129.114]:25, delay=53931, delays=53861/0.07/39/31, dsn=4.7.0, status=deferred (host alt1.gmail-smtp-in.l.google.com[209.85.129.114] said: 421-4.7.0 [94.254.170.75] Our system has detected an unusual amount of 421-4.7.0 unsolicited mail originating from your IP address. To protect our 421-4.7.0 users from spam, mail sent from your IP address has been temporarily 421-4.7.0 blocked. Please visit http://www.google.com/mail/help/bulk_mail.html 421 4.7.0 to review our Bulk Email Senders Guidelines. k29si398820fkk.55 (in reply to end of DATA command))

Oct 15 19:39:24 shade postfix/pickup[30074]: 4808F27DB1: uid=33 from=

Oct 15 19:39:24 shade postfix/cleanup[31102]: 4808F27DB1: message-id=<20091015173924.4808F27DB1@shade>

Oct 15 19:39:24 shade postfix/qmgr[3828]: 4808F27DB1: from=, size=333, nrcpt=1 (queue active)

Oct 15 19:39:46 shade postfix/smtp[31104]: 4808F27DB1: to=, relay=mail.shade.pl[62.146.68.94]:25, delay=22, delays=0.19/0.05/1.3/21, dsn=5.0.0, status=bounced (host mail.shade.pl[62.146.68.94] said: 550-Twoja wiadomosc zostala odrzucona, wiecej informacji - 550-http://www.az.pl/spam.action / Your message has been rejected - see 550 http://www.az.pl/spam.action / RBL:zen.spamhaus.org (in reply to RCPT TO command))

Oct 15 19:39:46 shade postfix/cleanup[31102]: D71D327DB4: message-id=<20091015173946.D71D327DB4@shade>

Oct 15 19:39:46 shade postfix/qmgr[3828]: D71D327DB4: from=<>, size=2389, nrcpt=1 (queue active)

Oct 15 19:39:46 shade postfix/bounce[31105]: 4808F27DB1: sender non-delivery notification: D71D327DB4

Oct 15 19:39:46 shade postfix/qmgr[3828]: 4808F27DB1: removed

Oct 15 19:39:47 shade postfix/local[31107]: D71D327DB4: to=, relay=local, delay=0.19, delays=0.06/0.03/0/0.1, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to command: procmail -a "$EXTENSION")

Oct 15 19:39:47 shade postfix/qmgr[3828]: D71D327DB4: removed

Oct 15 20:02:58 shade postfix/qmgr[3828]: 6B348282C0: from=, size=334, nrcpt=1 (queue active)

Oct 15 20:02:58 shade postfix/qmgr[3828]: 32843282BA: from=, size=334, nrcpt=1 (queue active)

Oct 15 20:02:58 shade postfix/qmgr[3828]: D9668282C5: from=, size=334, nrcpt=1 (queue active)

Oct 15 20:02:58 shade postfix/qmgr[3828]: 1BE7A282C2: from=, size=334, nrcpt=1 (queue active)

Oct 15 20:03:30 shade postfix/smtp[31288]: 6B348282C0: host gmail-smtp-in.l.google.com[74.125.79.114] said: 421-4.7.0 [94.254.170.75] Our system has detected an unusual amount of 421-4.7.0 unsolicited mail originating from your IP address. To protect our 421-4.7.0 users from spam, mail sent from your IP address has been temporarily 421-4.7.0 blocked. Please visit http://www.google.com/mail/help/bulk_mail.html 421 4.7.0 to review our Bulk Email Senders Guidelines. 7si3006719eyb.32 (in reply to end of DATA command)

Oct 15 20:03:30 shade postfix/smtp[31289]: 32843282BA: host gmail-smtp-in.l.google.com[74.125.79.114] said: 421-4.7.0 [94.254.170.75] Our system has detected an unusual amount of 421-4.7.0 unsolicited mail originating from your IP address. To protect our 421-4.7.0 users from spam, mail sent from your IP address has been temporarily 421-4.7.0 blocked. Please visit http://www.google.com/mail/help/bulk_mail.html 421 4.7.0 to review our Bulk Email Senders Guidelines. 7si3037460eyb.8 (in reply to end of DATA command)

Oct 15 20:03:30 shade postfix/smtp[31290]: D9668282C5: host gmail-smtp-in.l.google.com[74.125.79.114] said: 421-4.7.0 [94.254.170.75] Our system has detected an unusual amount of 421-4.7.0 unsolicited mail originating from your IP address. To protect our 421-4.7.0 users from spam, mail sent from your IP address has been temporarily 421-4.7.0 blocked. Please visit http://www.google.com/mail/help/bulk_mail.html 421 4.7.0 to review our Bulk Email Senders Guidelines. 10si40628eyz.6 (in reply to end of DATA command)

Oct 15 20:03:35 shade postfix/smtp[31291]: 1BE7A282C2: host gmail-smtp-in.l.google.com[74.125.79.114] said: 421-4.7.0 [94.254.170.75] Our system has detected an unusual amount of 421-4.7.0 unsolicited mail originating from your IP address. To protect our 421-4.7.0 users from spam, mail sent from your IP address has been temporarily 421-4.7.0 blocked. Please visit http://www.google.com/mail/help/bulk_mail.html 421 4.7.0 to review our Bulk Email Senders Guidelines. 7si3006879eyb.32 (in reply to end of DATA command)

Oct 15 20:04:01 shade postfix/smtp[31288]: 6B348282C0: to=, relay=alt1.gmail-smtp-in.l.google.com[209.85.129.114]:25, delay=57093, delays=57030/0.02/33/31, dsn=4.7.0, status=deferred (host alt1.gmail-smtp-in.l.google.com[209.85.129.114] said: 421-4.7.0 [94.254.170.75] Our system has detected an unusual amount of 421-4.7.0 unsolicited mail originating from your IP address. To protect our 421-4.7.0 users from spam, mail sent from your IP address has been temporarily 421-4.7.0 blocked. Please visit http://www.google.com/mail/help/bulk_mail.html 421 4.7.0 to review our Bulk Email Senders Guidelines. z15si484881fkz.44 (in reply to end of DATA command))

Oct 15 20:04:01 shade postfix/smtp[31290]: D9668282C5: to=, relay=alt1.gmail-smtp-in.l.google.com[209.85.129.114]:25, delay=55920, delays=55856/0.04/33/31, dsn=4.7.0, status=deferred (host alt1.gmail-smtp-in.l.google.com[209.85.129.114] said: 421-4.7.0 [94.254.170.75] Our system has detected an unusual amount of 421-4.7.0 unsolicited mail originating from your IP address. To protect our 421-4.7.0 users from spam, mail sent from your IP address has been temporarily 421-4.7.0 blocked. Please visit http://www.google.com/mail/help/bulk_mail.html 421 4.7.0 to review our Bulk Email Senders Guidelines. 28si486267fkx.1 (in reply to end of DATA command))

Oct 15 20:04:02 shade postfix/smtp[31289]: 32843282BA: to=, relay=alt1.gmail-smtp-in.l.google.com[209.85.129.114]:25, delay=58126, delays=58061/0.03/33/32, dsn=4.7.0, status=deferred (host alt1.gmail-smtp-in.l.google.com[209.85.129.114] said: 421-4.7.0 [94.254.170.75] Our system has detected an unusual amount of 421-4.7.0 unsolicited mail originating from your IP address. To protect our 421-4.7.0 users from spam, mail sent from your IP address has been temporarily 421-4.7.0 blocked. Please visit http://www.google.com/mail/help/bulk_mail.html 421 4.7.0 to review our Bulk Email Senders Guidelines. p9si490560fkb.30 (in reply to end of DATA command))

Oct 15 20:04:06 shade postfix/smtp[31291]: 1BE7A282C2: to=, relay=alt1.gmail-smtp-in.l.google.com[209.85.129.114]:25, delay=57095, delays=57027/0.05/38/31, dsn=4.7.0, status=deferred (host alt1.gmail-smtp-in.l.google.com[209.85.129.114] said: 421-4.7.0 [94.254.170.75] Our system has detected an unusual amount of 421-4.7.0 unsolicited mail originating from your IP address. To protect our 421-4.7.0 users from spam, mail sent from your IP address has been temporarily 421-4.7.0 blocked. Please visit http://www.google.com/mail/help/bulk_mail.html 421 4.7.0 to review our Bulk Email Senders Guidelines. 21si492031fks.9 (in reply to end of DATA command))

posfix main.cf

# See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version# Debian specific: Specifying a file name will cause the first

# line of that file to be used as the name. The Debian default

# is /etc/mailname.

#myorigin = /etc/mailname


smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)

biff = no


# appending .domain is the MUA's job.

append_dot_mydomain = no


# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings

#delay_warning_time = 4h


readme_directory = no


# TLS parameters

smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem

smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key

smtpd_use_tls=yes

smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache

smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache


# See /usr/share/doc/postfix/TLS_README.gz in the postfix-doc package for

# information on enabling SSL in the smtp client.


myhostname = shade

alias_maps = hash:/etc/aliases

alias_database = hash:/etc/aliases

mydestination = shade, localhost.localdomain, , localhost

relayhost = 

mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128

mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION"

mailbox_size_limit = 0

recipient_delimiter = +

inet_interfaces = all

jak rozważać ten problem?


(Rkolodziejak) #2

Hej,

Miałem kiedyś podobny problem z eximem. Okazało się niestety, że serwery emailowe stosują pewne polityki odnośnie meili, które do nich trafiają. Jedną z bardziej popularnych jest nieprzyjmowanie lub dostarczanie z opóźnieniem wiadomości pochodzących z adresów IP bez "stałych" (zarejestrowanych) nazw domenowych czyli niezdefiniowanych bliżej domen. Ma to chronić użytkowników przed spamem i innymi niedogodnościami. Podobnie jeżeli wiadomość zawiera kod html jest filtrowana dodatkowo i sprawdzana pod kątem spamu phishingu itd. Również zbyt duża ilość wiadomości z jednego adresu IP spowoduje zazwyczaj czasową blokadę.

W mail.log masz nawet potwierdzenie:

ur system has detected an unusual amount of 421-4.7.0 unsolicited mail originating from your IP address. To protect our 421-4.7.0 users from spam, mail sent from your IP address has been temporarily 421-4.7.0 blocked

Moim zdaniem musiałbyś mieć stały publiczny adres IP i zarejestrowaną domenę podpiętą pod ten adres. Wtedy jest jakaś szansa, że serwer pocztowy może cię zidentyfikować. Inaczej jesteś dla niego tylko adresem IP klienta, który może się znajdować na wyspach owczych, mieć domowy serwer i wysyłać w świat tysiące spam-listów. Dlatego blokuje.


(foreste) #3

Ale super ;( kiedyś miałem stałe ip to na samo ip szło szybko i bez domeny na sedmail w opernsuse i chyba nawet na zmiennym tez dochodziło jeśli nie mylę,

a na Debian już tak prosto nie jest.

Czy jest jakieś rozważanie tego problemu ?

dodam potrzebne mi to jest do uczenia php i właśnie chciałbym funkcje email () poćwiczyć

bez zakładania konta na darmowych serwerach :).


(Rkolodziejak) #4

Może to nie będzie idealne wyjście ale spróbuj wysyłać na user@localhost. Możesz nawet dodać sobie konto osobnego usera i wysyłać do niego na tą samą maszynę. Nie wiem dokładnie jak tam się konfiguruje postfixa ale chyba powinna być taka możliwość.