[PostgreSQL] jak przywrócić .backup?


(Thefall90) #1

Po wejściu w Przywróć… i wybraniu pliku .backup mam niedostępna opcję Przywróć - jedynie Wyświetl obiekty, który zwraca następujący błąd:

Dodane 04.12.2012 (Wt) 20:23

Już mam. Przy tworzeniu kopii trzeba dać format użytkownika