Poszukuje hotfix 2362055 do pobrania


(Djzon) #1

Poszukuje hotfix 2362055 do pobrania


(system) #2

.


(Djzon) #3

Nie można zainstalować…


(system) #4

.


(Djzon) #5

KB2362055 does not apply, or is blocked by another condition on your computer.


(system) #6

.


(Djzon) #7

Po co ponownie reinstalować skoro to nie rozwiązuje problemu?

Ty chociaż wiesz do czego służy hotfix 2362055?

 

Google:

.NET Framework 4-based Windows Presentation Foundation (WPF) application.

(system) #8

.


(Djzon) #9

Wykonałem i…

KB2362055 does not apply, or is blocked by another condition on your computer.

 

.NET Runtime Optimization Service (clr_optimization_v2.0.50727_32) - Failed to compile: Microsoft.CSharp, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a . Error code = 0x80070002


.NET Runtime Optimization Service (clr_optimization_v2.0.50727_32) - Failed to compile: System.Configuration.Install, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a . Error code = 0x80131040


.NET Runtime Optimization Service (clr_optimization_v2.0.50727_32) - Failed to compile: System.Dynamic, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a . Error code = 0x80070002


.NET Runtime Optimization Service (clr_optimization_v2.0.50727_32) - Failed to compile: System.Runtime.Remoting, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089 . Error code = 0x80131040

 


(system) #10

.


(Djzon) #11

GabeGorski - no coś Ty, już DAWNO, DAWNO temu rozwiązałem problem. Nie lubię re-instalacji systemu, zawsze obejdę każdy problem jaki mam w systemie :wink:

Potrzeba tylko czasu i cierpliwości.

 

  1. Przywrócić poprzednio zainstalowany NET.Framework 4.0.3 i WSZYSTKIE WPISY W REJESTRZE (z kopii zapasowej Total Unninstal)

  2. sfc /scannow

  3. SFCFix.exe (special tool)

  4. ponownie sfc /scannow

 

Rozwiązane.