Poszukuje kodu do wirka


(Darkadiusz) #1

mam na kompie trojana ( skanując Avastem, wychodzi mi nazwa Cimuz.trj ) a że nie mogłem go usunąć moim antywirem, postanowiłem usunąć wszystkie dane binarne z rejestru ( oczywiście nie moge usunąc teraz tego rejestru, bo nie ma w nim danych) - więc mam małą prośbę: czy istnieje możliwość że ktos by mi napisał dane binarne tego wirka??

P.S. - czy istnieje szansa , że jeśli wpiszę dane binarne do rejestru tego trojana, to będe mógł go usunąc ręcznie, albo przy pomocy programu antywirusowego??

Malware.TopAntiSpyware Obiekt rozpoznany!

Typ : Klucz rejestru

Dane :

Ocena TAC : 10

Kategoria : Malware

Komentarz :

Klucz główny : HKEY_CLASSES_ROOT

Obiekt : clsid{9cb478a2-ca39-0cfd-efac-db80710601d3}

mój log:

"Silent Runners.vbs", revision 41, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"MSMSGS" = ""C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS]

" " = "C:\Program Files\Gadu-Gadu\server.exe" [file not found]

"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["sms-express.com"]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\ {++}

" " = "C:\Program Files\Gadu-Gadu\server.exe" [file not found]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"SoundMan" = "SOUNDMAN.EXE" ["Avance Logic, Inc."]

"NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"Emurayden PSX Emulator" = (value not set)

"avast!" = "C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [null data]

"Spy Watcher" = ""C:\PROGRA~1\FREESP~1\SpyWatcher.exe" -S" ["Topdownloads Networks"]

"BootSkin Startup Jobs" = ""C:\Program Files\Stardock\WinCustomize\BootSkin\BootSkin.exe" /StartupJobs" [empty string]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"]

"WinampAgent" = "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [null data]

"cFosSpeed" = "C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe" ["cFos Software GmbH"]

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = "AcroIEHlprObj Class" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx" [empty string]

{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}\(Default) = (no title provided)

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{40E85620-3DCB-11D3-8A0D-0060080C1EFA}" = "ZipCentral"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ZipCentral\zccm.dll" ["Johan Savas"]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{640167b4-59b0-47a6-b335-a6b3c0695aea}" = "Portable Media Devices"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\Audiodev.dll" [MS]

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\Audiodev.dll" [MS]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

"{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\MLSHEXT.DLL" [MS]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{AB77609F-2178-4E6F-9C4B-44AC179D937A}" = "a˛ Context Menu Shell Extension"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\A2FREE~1\A2CONT~1.DLL" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

INFECTION WARNING! iexplore\DLLName = "1slYl.dll" [file not found]


HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

INFECTION WARNING! text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

Camouflage\(Default) = "{29557489-990B-11D4-9413-004095490AD4}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Camouflage\CamShell.dll" ["Twisted Pear Productions"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

ZipCentral\(Default) = "{40E85620-3DCB-11D3-8A0D-0060080C1EFA}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ZipCentral\zccm.dll" ["Johan Savas"]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

ZipCentral\(Default) = "{40E85620-3DCB-11D3-8A0D-0060080C1EFA}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ZipCentral\zccm.dll" ["Johan Savas"]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

a2ContMenu\(Default) = "{AB77609F-2178-4E6F-9C4B-44AC179D937A}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\A2FREE~1\A2CONT~1.DLL" [null data]

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

ZipCentral\(Default) = "{40E85620-3DCB-11D3-8A0D-0060080C1EFA}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ZipCentral\zccm.dll" ["Johan Savas"]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Darek.ZY-P9E5\Dane aplikacji\Microsoft\Internet Explorer\Tapeta programu Internet Explorer.bmp"Enabled Scheduled Tasks:

------------------------


"XoftSpy" -> launches: "C:\Program Files\XoftSpy\XoftSpy.exe -t" ["ParetoLogic Inc."]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 12

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05

C:\Program Files\NetLimiter\nl_lsp.dll [null data], 13Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\

"ButtonText" = "Badanie"


{D6E814A0-E0C5-11D4-8D29-0050BA6940E3}\

"ButtonText" = "FlashGet"

"MenuText" = "&FlashGet"

"Exec" = "C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe" ["Amaze Soft"]


{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe"" [null data]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe"" [null data]

avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

cFosSpeed System Service, cFosSpeedS, ""C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe" -service" ["cFos Software GmbH"]

HDD Temperature, HDDTService, "C:\Program Files\Palick Soft\HDD Temperature\HDDTsvc.exe" ["PalickSoft"]

Machine Debug Manager, MDM, ""C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE"" [MS]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

SmartLinkService, SLService, "slserv.exe" [" "]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe" [MS]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars,

 use the -supp parameter or answer "No" at the first message box.

---------- (total run time: 31 seconds, including 5 seconds for message boxes)

a oto log HiJackThis:


(Gutek) #2

Jeszcze

USUWANIE:

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG Przejście do trybu awaryjnego Windows i uruchomienie pliku FIX.REG.

1slYl.dll - ten plik ma zniknąć


(Darkadiusz) #3

małe pytanko: jak mam przejść do tego trybu awaryjnego??


(Malwinaa85) #4

podczas botowania systemu, nacisnąć klawisz -> F8


(Gutek) #5

Albo u Ciebie bedzie F8 albo czasem F5 podczas startu kompa :wink:


(Darkadiusz) #6

dzięki za pomoc, pozdrawiam

Złączono Posta : 04.12.2005 (Nie) 13:54

hmm…gdzie powinienem zapisać ten rejestr?? - na razie mam go na pulpicie. Jak włączyłem kompa w trybie awaryjnym to wyskoczyła mi wiadomość " jaki system chcesz wybrać " wybrałem XP pro.( bo mam tylko taki ) i dalej mi wyskoczył wybór uzytkownika i pulpit - ( nie było wyboru uruchomienia pliku FIX REG ) chyba że źle cos zrobiłem??

USUWANIE: 

Otwórz Notatnik i wklej w nim to: 

Cytat: 


Windows Registry Editor Version 5.00 


[-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ iexplore] 


[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{9CB478A2-CA39-0CFD-EFAC-DB80710601D3}] 


Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG Przejście do trybu awaryjnego Windows i uruchomienie pliku FIX.REG. 


1slYl.dll - ten plik ma zniknąć

(Gutek) #7

Jak masz zapisany i na pulpicie jest FIX.REG w trybie awaryjnym klikasz jego dwa razy i Ok potem kasujesz :wink:


(Darkadiusz) #8

no i du… ten trojan nie chce za nic w świecie opuścić mojego kompa,chyba mu sie u mnie spodobało, a tak na poważnie- dalej nic, bez skutków, może go nie mogę usunąć, ponieważ nie ma w tym rejestrze danych binarnych??( po prostu ten rejestr ma wszystko wykasowane- wykazuje wartości zerowe )


(Gutek) #9

spróbuj :wink:


(Darkadiusz) #10

czyli, że mam to wkleic do notatnika, póżniej zapisac jako FIX.REG, następnie tryb awaryjny, dwa razy kliknąć, potem usunąć i restart??


(Gutek) #11

Tak masz zrobić :wink:


(Darkadiusz) #12

Gutek2222 - dzięki za dobre porady, ale tez nie pomogło - ale znalazłem sposób na tego niechianego lokatora, wszedłem w rejestry, zmieniłem uprawnienia administratora i wyeksmitowałem dziada, raz na zawsze, jeszcze raz dzięki za pomoc


(Gutek) #13

To nie miałes uprawnień, nie napisałeś?


(Darkadiusz) #14

bo nie miałem o tym zielonego pojęcia, dopiero potem sie kapnąłem