Poszukuję programu do wysyłania strony internetowej


(Gbartel) #1

Potrzebuję wysłać określoną stronę internetową emailem o określonej godzinie do określonego adresata.

Czym to najlepiej zrobić ?

Do dyspozycji konto mailowe, komputer z VistaBusiness, łącze internetowe.