Poszukuje skryptu *.vbs

(Marcinch7) #1

Poszukuje skryptu *.vbs, który dawał by wybór Tak, Nie. Po wybraniu tak otwierał by się plik 1.txt a po kliknięciu nie otwierał by się plik 2.txt.