Potrzebny SpellCheck.dll 64 bit


(sexy69bis) #1

lub Aspell albo inny do sprawdzania polskiego tekstu w tekst edytorach