Potrzebuję pomocy w programowaniu C


(Loveall) #1

Proszę was o pomoc gdyż w tych programach nie rozumiem niektórych rzeczy. Z góry dziękuję

TO NIE JEST DO SZKOŁY.

program do zliczania wpisanych liter

printf("\n\t\t Wpisz dowolny tekst: ");

gets (tekst);

printf ("\n\t\t Twoj tekst sklada sie z %u znakow\n\n",strlen(tekst));

for(j=32;j<128;j++) <-----co oznacza j = 32 i 128 to jest

{

for(i=0,k=0;i

if(k) <-- co to jest te k wcześniej zadeklarowane jako int k;

printf("\t\t\t\t%c=%d\n",j,k);


(lazikar) #2

pikasso proszę zmienić temat na konkretny.


(Johny) #3

znak zapytania to skrótowy operator if ?1:0 jeśli tekst[i++]==j jeśli tak zwóć 1 w przeciwnym wypadku 0,to taka sztuczna funkcja,może być stosowana jako ? pierwsza instrukcja:w przeciwnym wypadku druga

for (j=32;j<128;j++) jest to pętla na początku j=32,będzie wykonywana tak długo dopóki j<128,jeśli po którymś z kolei obiegu będzie większe lub równe 128 to koniec wykonywania pętli,j++ - przy każdym obiegu pętli j jest

zwiększane o 1,k zmienna pomocnicza zawierająca kody znaków,printf wyświetla tekst tutaj łącznie z kodami znaków

/t jest operatorem tabulacji poziomej - oddzielanie znaków