Potrzebuje waszej pomocy sidefind.exe

Hallo!

Potrzebuje Waszej pomocy! !!

Log z Hijackthis!

http://www.hijackthis.prv.pl

masz jakiegos antyvira w ogóle ?

zalecam skan programem ad aware :

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=1&t=82

juz to zrobilam ale nie pomoglo

Wklej loga, powtarzam.

Skan tylko programem Ad-Aware to nie wszystko.

CALOSC WYGLADA TAK,

CO Z TYM ZROBIC?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:24:21, on 01.10.2005

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\Firebird\Bin\ibguard.exe

C:\PROGRA~1\Firebird\Bin\ibserver.exe

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS\Binn\sqlservr.exe

C:\Programme\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Programme\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

c:\programme\pinnacle\shared files\programs\mediaserver\pmshost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE

C:\ATI-CPanel\atiptaxx.exe

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Programme\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\Programme\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Programme\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe

C:\Programme\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\Programme\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe

C:\Programme\CA\eTrust PestPatrol\PPActiveDetection.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~2\navw32.exe

C:\Programme\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Programme\Norton AntiVirus\OPScan.exe

C:\Programme\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.t-online.de/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://red.clientapps.yahoo.com/customi … earch.html

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programme\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Programme\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Programme\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM…\Run: [Verknüpfung mit der High Definition Audio-Eigenschaftenseite] HDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM…\Run: [ATIPTA] C:\ATI-CPanel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM…\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg

O4 - HKLM…\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM…\Run: [ccApp] “C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccApp.exe”

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Programme\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] C:\Programme\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [PMCS] C:\Programme\Pinnacle\Shared Files\Programs\MediaCenterService\PMC.Service.Main.exe -host -clearDebug

O4 - HKLM…\Run: [PMCRemote] C:\Programme\Pinnacle\Shared Files\Programs\Remote\Remoterm.exe

O4 - HKLM…\Run: [eTrustPPAP] “C:\Programme\CA\eTrust PestPatrol\PPActiveDetection.exe”

O4 - HKLM…\Run: [zzzHPSETUP] D:\Setup.exe

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Programme\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [NBJ] “C:\Programme\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe”

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [AWMON] “C:\Programme\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe”

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Programme\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Programme\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe

O8 - Extra context menu item: Nach Microsoft &Excel exportieren - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Konsole - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programme\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Recherchieren - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: ppctlcab - http://ppupdates.ca.com/downloads/scanner/ppctlcab.cab

O16 - DPF: {2FC9A21E-2069-4E47-8235-36318989DB13} (PPSDKActiveXScanner.MainScreen) - http://ppupdates.ca.com/downloads/scanner/axscanner.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{83C94123-77C8-49A4-8C33-9DC7446F53F8}: NameServer = 192.168.2.1

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Pinnacle Systems tvtv Spooler (EpgSpooler) - Unknown owner - c:\progra~1\pinnacle\mediac~1\epgspo~2.exe (file missing)

O23 - Service: FirebirdGuardian - FirebirdSQL Project - C:\PROGRA~1\Firebird\Bin\ibguard.exe

O23 - Service: Firebird Server (FirebirdServer) - FirebirdSQL Project - C:\PROGRA~1\Firebird\Bin\ibserver.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-Dienst (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Programme\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Pinnacle Systems Media Service (PinnacleSys.MediaServer) - Pinnacle Systems - c:\programme\pinnacle\shared files\programs\mediaserver\pmshost.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Programme\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\GEMEIN~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Software Jukebox v2.0 Service - Unknown owner - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\MSJB DE01FSC Shared\Service\Software Jukebox v2.0 Service File.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Programme\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe

Złączono Posta : 01.10.2005 (Sob) 17:47

sorry ,ale macie do czynienia z kims kto jesz laikiem i nie ma pojecia co to sa cz jest loga

Złączono Posta : 01.10.2005 (Sob) 17:53

ok ,juz chyby wiem co znaczy log ale co teraz?

Złączono Posta : 01.10.2005 (Sob) 18:24

???

Wszystkie czynności wykonujesz w trybie awaryjnym [F8] w czasie bootowania komputera z wyłączonym przywracaniem systemu. Gdybyś nie wiedział, jak to zrobić, zobacz TU.

Pogrubione kasujesz z dysku oraz wszystkie wpisy z Hijacka.

O4 - HKLM…\Run: [zzzHPSETUP] D:\Setup.exe - Znasz zostawiasz, nie usuwasz.

Poszukaj SideFind w Dodaj/Usuń programy w Panelu Sterowania.

Jeśli nie znajdziesz, usuwasz go z:

C:\Program Files\SideFind

i czyścisz rejestr programem jv16

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … 944#291944