Potworne lagi w grach, nagłe spadki szybkości Neostrady


(Sathorn) #1

Witam. Dzieje się tak. Złapałem jakiegoś wirusa, nazywał się bodajże winhst3017exe.exe, czy jakoś tak. Zablokowałem mu dostęp do sieci i skasowałem. Oprócz tego zrobiłem skany systemu BitDefenderem (z najnowszymi bazami danych o wirusach) i Ad-Aware. Pokasowałem kilka drobniejszych wirusów i chcę się upewnić czy nic nie zostało. jakby się komu chciało loga sprawdzić to będę wdzięczny.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:40:59, on 2006-08-27

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Programy Kamila\Internetowe\CFosSpeed\spd.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdmcon.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdoesrv.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdnagent.exe

D:\Programy Kamila\Internetowe\CFosSpeed\cFosSpeed.exe

C:\WINDOWS\system32\qttask.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Intuwave\Shared\mRouterRunTime\mRouterConfig.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Programy Kamila\Internetowe\GaduGadu\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Intuwave\Shared\mRouterRunTime\mRouterRuntime.exe

C:\Program Files\D-Link AirPlus\AirPlus.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe

C:\Program Files\Siemens Data Suite SX1\SDS\SDSScheduler.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\vsserv.exe

C:\Program Files\Siemens Data Suite SX1\SDS\SPhoneObserver.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe

C:\PROGRA~1\Symbian\Shared\SYMBIA~1\SYMBIA~1.EXE

C:\PROGRA~1\Symbian\Shared\SYMBIA~1\SCBAL.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Personal\Ad-Aware.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe

C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe

C:\DOCUME~1\Kamil\USTAWI~1\Temp\war3_install.exe

C:\Documents and Settings\Kamil\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [bDMCon] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdmcon.exe"

O4 - HKLM..\Run: [bDOESRV] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdoesrv.exe"

O4 - HKLM..\Run: [bDNewsAgent] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdnagent.exe"

O4 - HKLM..\Run: [cFosSpeed] D:\Programy Kamila\Internetowe\CFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\system32\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [mRouterConfig for Siemens Data Suite SX1] C:\Program Files\Intuwave\Shared\mRouterRunTime\mRouterConfig.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [WhenUSave] C:\Program Files\Save\Save.exe

O4 - HKLM..\Run: [AntiVirus Update Scheduler V2.14C] "C:\WINDOWS\system32\winsock32.exe"

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Programy Kamila\Internetowe\GaduGadu\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [steam] "C:\Program Files\Steam\Steam.exe" -silent

O4 - HKCU..\Run: [WinMedia] C:\WINDOWS\system32\winhst32.exe3072.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: D-Link AirPlus.lnk = ?

O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

O4 - Global Startup: Kaspersky Anti-Hacker.lnk = ?

O4 - Global Startup: NewShortcut35.lnk = C:\Program Files\Siemens Data Suite SX1\SDS\SDSScheduler.exe

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O20 - AppInit_DLLs: sockspy.dll sockspy.dll

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - D:\Programy Kamila\Internetowe\CFosSpeed\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\vsserv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)


(adam9870) #2

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jezeli któryś z nich bedzie na żółto to go zostaw).

W dodań/usuń programy sprawdź czy jest Save , jeżeli tak to odinstaluj.

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki i foldery zaznaczone usuwasz ręcznie z dysku natomiast wpisy w HijackThis.

Start => Uruchom => wpisz cmd =>

Po wykonaniu w/w dajesz nowy log z HijackThis plus z SilentRunners.