Power line, jeden licznik prądu ale 2 korki?

Czy podłączenie internetu do gniazdka przez Power Line jest możliwe, jeśli router jest w pokoju, który jest zasilany z gniazdka w ramach jednego korka i odbieranie internetu z gniazdka w ramach drugiego korka?