PowerPoint Viewer nie chce otwierać prezentacji


(Phantom80) #1

Z niewiadomego powodu Viewer nie chce mi otworzyć żadnej prezentacji. Wyskakuje: ''nazwapliku.ptt'' nie jest prawidłową aplikacją systemu Win32'' albo C:/Documents i następne części nazwy pliku że nie może otworzyc. O co chodzi?