Powolne dzieałanie komputera, problem z internetem


(Mjawulski) #1

Zawsze gdy włączam komputer (długo to trwa) otwierają mi się dwa okienka moich dokumentów.

Poza tym nie mogę połączyć sie z internetem. Jestem w sieci gdzie automatycznie przypisuje sie IP. ale gdy chcę sie połączyć

wyskakuje mi "ograniczenie łączności lub brak połączenia". IP jest przydzielane komputerom których MAC jest w bazie, wiec pomyślałem, że w tym jest problem ale podłączyłem do tego samego gniazdka na tym samym kablu i na tej samej karcie sieciowej komputer kumpla i u niego internet jest. Gdy wejdę w szczegóły połączenia to IP i maska jest przypisana. Może to wina jakiegoś wirusa, ale jakiego i jak to naprawić?

poniżej zamieszczam logi z HiJacka i AVG:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 10:45:06, on 2007-12-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

I:\WINDOWS\System32\smss.exe

I:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

I:\WINDOWS\system32\services.exe

I:\WINDOWS\system32\lsass.exe

I:\WINDOWS\system32\svchost.exe

I:\WINDOWS\System32\svchost.exe

I:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

I:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVK\AVKService.exe

I:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVK\AVKWCtl.exe

I:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

I:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

I:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

I:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe

I:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Firewall\GDFwSvc.exe

I:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

I:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

I:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

I:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

I:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

I:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

I:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

I:\Program Files\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe

I:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCD.exe

I:\Program Files\Creative\Shared Files\CTSched.exe

I:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVKTray\AVKTray.exe

I:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

I:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

I:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

I:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

I:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

I:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

I:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe

I:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

I:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

I:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Firewall\GDFirewallTray.exe

I:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

I:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,EXPLORER.EXE

O1 - Hosts: 127.255.255.255 serial.alcohol-soft.com

O1 - Hosts: 127.255.255.255 www.alcohol-soft.com

O1 - Hosts: 127.255.255.255 images.alcohol-soft.com

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - I:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - I:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - I:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - I:\Program Files\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: G DATA WebFilter - {0124123D-61B4-456f-AF86-78C53A0790C5} - I:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Webfilter\AvkWebIE.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - I:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] I:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] I:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] I:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X IDE Setup] I:\WINDOWS\JM\JMInsIDE.exe

O4 - HKLM\..\Run: [36X Raid Configurer] I:\WINDOWS\system32\JMRaidSetup.exe boot

O4 - HKLM\..\Run: [Sunkist2k] I:\Program Files\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "I:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] I:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] I:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CreativeTaskScheduler] "I:\Program Files\Creative\Shared Files\CTSched.exe" /logon

O4 - HKLM\..\Run: [AVKTray] "I:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVKTray\AVKTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "I:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [OutpostMonitor] I:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\op_mon.exe /tray

O4 - HKLM\..\Run: [OutpostFeedBack] "I:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall Pro\feedback.exe" /dump:os_startup

O4 - HKLM\..\Run: [Flashget] "I:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [RIS2PostReboot] I:\Program Files\LEGO MINDSTORMS\RIS 2.0\LaunchRIS2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] I:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [wsctf.exe] wsctf.exe

O4 - HKCU\..\Run: [EXPLORER.EXE] EXPLORER.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] I:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "I:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Creative WebCam Tray] "I:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "I:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] I:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] I:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] I:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] I:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = I:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: G DATA Firewall Tray.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Download All with FlashGet - I:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with FlashGet - I:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - I:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - I:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Outpost Firewall Pro Quick Tune - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - I:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall Pro\ie_bar.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - I:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - I:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - I:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - I:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - I:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: i:\progra~1\agnitum\outpos~1\wl_hook.dll

O23 - Service: Agnitum Client Security Service (acssrv) - Agnitum Ltd. - I:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\acs.exe

O23 - Service: AVKProxy - G DATA Software AG - I:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - G DATA Software AG - I:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVK\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - G DATA Software AG - I:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVK\AVKWCtl.exe

O23 - Service: G DATA Personal Firewall (GDFwSvc) - G DATA Software AG - I:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Firewall\GDFwSvc.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - I:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - I:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - I:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: FrontLine Drivers Auto Removal (v2) (sfrem02) - Protection Technology (StarForce) - I:\WINDOWS\system32\sfrem02.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - I:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe


--

End of file - 8196 bytes

---------------------------------------------------------

AVG Anti-Spyware - Scan Report

---------------------------------------------------------


 + Created at:	11:33:20 2007-12-22


 + Scan result:	
:mozilla.119:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.120:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.121:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.122:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.123:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.124:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.152:I:\Documents and Settings\Emek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xmitccu3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.158:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.535:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.723:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.782:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

I:\Documents and Settings\Mateusz\Cookies\mateusz@bolcom.112.2o7[1].txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.270:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adbrite : No action taken.

:mozilla.271:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adbrite : No action taken.

I:\Documents and Settings\Mateusz\Cookies\mateusz@adbrite[2].txt -> TrackingCookie.Adbrite : No action taken.

I:\Documents and Settings\Mateusz\Cookies\mateusz@ads.adbrite[2].txt -> TrackingCookie.Adbrite : No action taken.

:mozilla.112:I:\Documents and Settings\Emek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xmitccu3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.113:I:\Documents and Settings\Emek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xmitccu3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.291:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.292:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.293:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.43:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.44:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.45:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.520:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.521:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.522:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.576:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.577:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.578:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.68:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.69:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.70:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.76:I:\Documents and Settings\Emek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xmitccu3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.77:I:\Documents and Settings\Emek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xmitccu3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.78:I:\Documents and Settings\Emek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xmitccu3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.79:I:\Documents and Settings\Emek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xmitccu3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.80:I:\Documents and Settings\Emek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xmitccu3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.83:I:\Documents and Settings\Emek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xmitccu3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.84:I:\Documents and Settings\Emek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xmitccu3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.85:I:\Documents and Settings\Emek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xmitccu3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.86:I:\Documents and Settings\Emek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xmitccu3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

:mozilla.87:I:\Documents and Settings\Emek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xmitccu3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

I:\Documents and Settings\Emek\Cookies\emek@gde.adocean[1].txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

I:\Documents and Settings\Emek\Cookies\emek@gg.adocean[2].txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

I:\Documents and Settings\Emek\Cookies\emek@idg.adocean[2].txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

I:\Documents and Settings\Mateusz\Cookies\mateusz@ad.adocean[1].txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

I:\Documents and Settings\Mateusz\Cookies\mateusz@centrumcz.adocean[1].txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

I:\Documents and Settings\Mateusz\Cookies\mateusz@gde.adocean[1].txt -> TrackingCookie.Adocean : No action taken.

I:\Documents and Settings\Mateusz\Cookies\mateusz@media.adrevolver[1].txt -> TrackingCookie.Adrevolver : No action taken.

:mozilla.718:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adtech : No action taken.

:mozilla.749:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Advertising : No action taken.

:mozilla.750:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Advertising : No action taken.

:mozilla.751:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Advertising : No action taken.

:mozilla.752:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Advertising : No action taken.

:mozilla.753:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Advertising : No action taken.

:mozilla.158:I:\Documents and Settings\Emek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xmitccu3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Atdmt : No action taken.

:mozilla.395:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Atdmt : No action taken.

:mozilla.182:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Bbmedia : No action taken.

:mozilla.183:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Bbmedia : No action taken.

:mozilla.139:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Bluestreak : No action taken.

:mozilla.536:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : No action taken.

:mozilla.537:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : No action taken.

:mozilla.538:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : No action taken.

:mozilla.539:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : No action taken.

:mozilla.540:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : No action taken.

:mozilla.541:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : No action taken.

:mozilla.542:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : No action taken.

:mozilla.543:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : No action taken.

I:\Documents and Settings\Mateusz\Cookies\mateusz@centrum[2].txt -> TrackingCookie.Centrum : No action taken.

:mozilla.190:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Connextra : No action taken.

:mozilla.191:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Connextra : No action taken.

:mozilla.192:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Connextra : No action taken.

:mozilla.193:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Connextra : No action taken.

:mozilla.194:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Connextra : No action taken.

:mozilla.196:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Connextra : No action taken.

:mozilla.197:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Connextra : No action taken.

:mozilla.695:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Connextra : No action taken.

:mozilla.696:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Connextra : No action taken.

:mozilla.724:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Connextra : No action taken.

I:\Documents and Settings\Mateusz\Cookies\mateusz@dealtime[1].txt -> TrackingCookie.Dealtime : No action taken.

I:\Documents and Settings\Mateusz\Cookies\mateusz@stat.dealtime[2].txt -> TrackingCookie.Dealtime : No action taken.

:mozilla.143:I:\Documents and Settings\Emek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xmitccu3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Doubleclick : No action taken.

:mozilla.28:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Doubleclick : No action taken.

I:\Documents and Settings\Emek\Cookies\emek@doubleclick[1].txt -> TrackingCookie.Doubleclick : No action taken.

I:\Documents and Settings\Mateusz\Cookies\mateusz@doubleclick[1].txt -> TrackingCookie.Doubleclick : No action taken.

I:\Documents and Settings\Mateusz\Cookies\mateusz@enhance[2].txt -> TrackingCookie.Enhance : No action taken.

:mozilla.74:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Fastclick : No action taken.

:mozilla.75:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Fastclick : No action taken.

:mozilla.29:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Gemius : No action taken.

:mozilla.30:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Gemius : No action taken.

:mozilla.31:I:\Documents and Settings\Emek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xmitccu3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Gemius : No action taken.

:mozilla.31:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Gemius : No action taken.

:mozilla.32:I:\Documents and Settings\Emek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xmitccu3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Gemius : No action taken.

:mozilla.32:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Gemius : No action taken.

:mozilla.33:I:\Documents and Settings\Emek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xmitccu3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Gemius : No action taken.

:mozilla.34:I:\Documents and Settings\Emek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xmitccu3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Gemius : No action taken.

I:\Documents and Settings\Emek\Cookies\emek@hit.gemius[2].txt -> TrackingCookie.Gemius : No action taken.

I:\Documents and Settings\Mateusz\Cookies\mateusz@hit.gemius[1].txt -> TrackingCookie.Gemius : No action taken.

:mozilla.437:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Googleadservices : No action taken.

:mozilla.462:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Googleadservices : No action taken.

:mozilla.667:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Googleadservices : No action taken.

:mozilla.671:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Googleadservices : No action taken.

:mozilla.464:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : No action taken.

:mozilla.465:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : No action taken.

:mozilla.466:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : No action taken.

:mozilla.673:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : No action taken.

:mozilla.50:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Imrworldwide : No action taken.

:mozilla.51:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Imrworldwide : No action taken.

:mozilla.136:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Ivwbox : No action taken.

:mozilla.195:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Mediaplex : No action taken.

:mozilla.533:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Paypal : No action taken.

:mozilla.783:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Questionmarket : No action taken.

:mozilla.784:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Questionmarket : No action taken.

:mozilla.417:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Realmedia : No action taken.

:mozilla.418:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Realmedia : No action taken.

:mozilla.467:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Ru4 : No action taken.

:mozilla.468:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Ru4 : No action taken.

:mozilla.220:I:\Documents and Settings\Emek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xmitccu3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : No action taken.

:mozilla.221:I:\Documents and Settings\Emek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xmitccu3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : No action taken.

:mozilla.222:I:\Documents and Settings\Emek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xmitccu3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : No action taken.

:mozilla.223:I:\Documents and Settings\Emek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xmitccu3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : No action taken.

:mozilla.224:I:\Documents and Settings\Emek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xmitccu3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : No action taken.

:mozilla.225:I:\Documents and Settings\Emek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xmitccu3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : No action taken.

:mozilla.226:I:\Documents and Settings\Emek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xmitccu3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : No action taken.

:mozilla.755:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : No action taken.

:mozilla.756:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : No action taken.

:mozilla.757:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : No action taken.

:mozilla.758:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : No action taken.

:mozilla.759:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : No action taken.

:mozilla.760:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : No action taken.

:mozilla.103:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Skype : No action taken.

:mozilla.104:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Skype : No action taken.

:mozilla.808:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Skype : No action taken.

I:\Documents and Settings\Mateusz\Cookies\mateusz@skype[2].txt -> TrackingCookie.Skype : No action taken.

:mozilla.149:I:\Documents and Settings\Emek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xmitccu3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Specificclick : No action taken.

:mozilla.150:I:\Documents and Settings\Emek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xmitccu3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Specificclick : No action taken.

:mozilla.151:I:\Documents and Settings\Emek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xmitccu3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Specificclick : No action taken.

:mozilla.153:I:\Documents and Settings\Emek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xmitccu3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Specificclick : No action taken.

:mozilla.650:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Specificclick : No action taken.

:mozilla.651:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Specificclick : No action taken.

:mozilla.652:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Specificclick : No action taken.

:mozilla.653:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Specificclick : No action taken.

:mozilla.403:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Spylog : No action taken.

:mozilla.117:I:\Documents and Settings\Emek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xmitccu3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.

:mozilla.77:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.

:mozilla.78:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.

:mozilla.79:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.

:mozilla.80:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.

:mozilla.81:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.

:mozilla.373:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tacoda : No action taken.

:mozilla.374:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tacoda : No action taken.

:mozilla.375:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tacoda : No action taken.

:mozilla.168:I:\Documents and Settings\Emek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xmitccu3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tfag : No action taken.

:mozilla.556:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Toplist : No action taken.

:mozilla.45:I:\Documents and Settings\Emek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xmitccu3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : No action taken.

:mozilla.46:I:\Documents and Settings\Emek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xmitccu3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : No action taken.

:mozilla.46:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : No action taken.

:mozilla.47:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : No action taken.

:mozilla.48:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : No action taken.

:mozilla.49:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : No action taken.

I:\Documents and Settings\Emek\Cookies\emek@tradedoubler[2].txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : No action taken.

I:\Documents and Settings\Mateusz\Cookies\mateusz@tradedoubler[1].txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : No action taken.

:mozilla.570:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Trafic : No action taken.

:mozilla.761:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tribalfusion : No action taken.

:mozilla.419:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Valuead : No action taken.

:mozilla.420:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Valuead : No action taken.

:mozilla.421:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Valuead : No action taken.

I:\Documents and Settings\Emek\Cookies\emek@m.webtrends[2].txt -> TrackingCookie.Webtrends : No action taken.

I:\Documents and Settings\Mateusz\Cookies\mateusz@m.webtrends[1].txt -> TrackingCookie.Webtrends : No action taken.

:mozilla.769:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Webtrendslive : No action taken.

I:\Documents and Settings\Mateusz\Cookies\mateusz@statse.webtrendslive[2].txt -> TrackingCookie.Webtrendslive : No action taken.

:mozilla.202:I:\Documents and Settings\Emek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xmitccu3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yadro : No action taken.

:mozilla.203:I:\Documents and Settings\Emek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xmitccu3.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yadro : No action taken.

:mozilla.407:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yadro : No action taken.

:mozilla.210:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : No action taken.

:mozilla.211:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : No action taken.

:mozilla.212:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : No action taken.

I:\Documents and Settings\Mateusz\Cookies\mateusz@ad.yieldmanager[2].txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : No action taken.

:mozilla.162:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Zedo : No action taken.

:mozilla.163:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Zedo : No action taken.

:mozilla.164:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Zedo : No action taken.

:mozilla.165:I:\Documents and Settings\Mateusz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rb04yx2v.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Zedo : No action taken.::Report end

(Gutek) #2

Najpierw automat - Daj log z ComboFix