Powolne uruchamianie systemu

Otóż znajomy mój skarzy sie, iz jego komputer niezwykle długo sie włącza. Faktycznie trwa to aż 15 minut.

Oto logi:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:01:33, on 2007-07-01

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

F:\WINDOWS\System32\smss.exe

F:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

F:\WINDOWS\system32\services.exe

F:\WINDOWS\system32\lsass.exe

F:\WINDOWS\system32\svchost.exe

F:\WINDOWS\System32\svchost.exe

F:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

F:\Program Files\G DATA AntiVirus Trial\AVK\AVKService.exe

F:\Program Files\G DATA AntiVirus Trial\AVK\AVKWCtl.exe

F:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

F:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

F:\WINDOWS\system32\svchost.exe

F:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe

F:\WINDOWS\Explorer.EXE

F:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

F:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

F:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

F:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

F:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

F:\Program Files\ZTE Corporation\ZXDSL852\CnxDslTb.exe

F:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

F:\Program Files\Winamp\winampa.exe

F:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

F:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

F:\Program Files\G DATA AntiVirus Trial\AVKTray\AVKTray.exe

F:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

F:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

F:\Program Files\Ares\Ares.exe

F:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe

F:\Program Files\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe

F:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

F:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

F:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

F:\Program Files\Opera\Opera.exe

F:\Documents and Settings\USER\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - F:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - F:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE F:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CnxDslTaskBar] "F:\Program Files\ZTE Corporation\ZXDSL852\CnxDslTb.exe" "ZTE Corporation\ZXDSL852"

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] F:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] F:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] F:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] F:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] F:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "F:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [AVKTray] "F:\Program Files\G DATA AntiVirus Trial\AVKTray\AVKTray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "F:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ares] "F:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [AWMON] "F:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe"

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://F:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{ED455D9C-F80B-4923-AD15-E6B5FA01B0FD}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - F:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - F:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - F:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: AVKProxy - G DATA Software AG - F:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - G DATA Software AG - F:\Program Files\G DATA AntiVirus Trial\AVK\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - G DATA Software AG - F:\Program Files\G DATA AntiVirus Trial\AVK\AVKWCtl.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - F:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - F:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - F:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Nie wiem, czy komputer jest zainfekowany, czy też wina lezy pos straonie wielu zainstalowanych antywirusów, acz prosze o sprawdzenie logów. ;]

Używa się tylko jednego antywirusa z aktywną ochroną. :x

Log czysty.

Nie zalecane jest korzystanie z ochrony dostępowej kilku programów zabezpieczających jednocześnie. Zdecyduj się na jeden program antyvirusowy natomiast drugi usuń. Jeśli przy usuwaniu pojawią się jakieś problemy z odinstalowaniem wybranego programu, opisz szczegółowo zaistniałą sytuacją, a pomożemy w znalezieniu rozwiązania powstałego problemu.

Kosmetyka:

Start => uruchom => msconfig => zakładka Uruchamianie => możesz odznaczyć w/w wpisy.

W opcjach komunikatora możesz wyłączyć uruchamianie przy starcie systemu jeśli nie jest Ci potrzebne.

Jeśli nie używasz Messenger’a to go usuń: start => uruchom => wpisz polecenie:

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

Proponuję usunąć aplikację dostępową neostrady, a połączenie skonfigurować ręcznie: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=91864

Dodatkowo przejrzyj XP - Optymalizacja, odchudzanie dla trochę bardziej zaawansowanych. Lub Optymalizacja i odchudzanie Windowsa XP dla trochę mniej zaawansowanych.

Uwaga : na czas wykonywania powyżej przedstawionych czynności wyłącz strażnika Ad-Watch. W przeciwnym wypadku żadne zmiany mogą zostać niewprowadzone.

Quinn słuchaj wiedzę, że korzysta kolega z GDATA oraz Avasta, z tym, że antywirus GDATA zawiera dwa silniki skanujące, jeden Kasperskiego, drugi właśnie Avasta. instalowanie oprócz GDATA jeszcze Avasta, to dublowanie skanerów.

nie dziwię się, że komputer uruchamia się długo. Korzystając z GDATA na wolniejszym sprzęcie spowolnienie jest dość duże, a kolega jeszcze dodatkowo spowalnia poprzez korzystanie również z Avasta.

jeśli komputer nie jest dość szybki (możesz podać konfigurację), to proponuję pozostać przy Avaście odinstalowując GDATA. Lub można skorzystać, z również darmowego, AOL Active Virus Shield. Program ten jest darmową , uproszczoną, wersją Kasperskiego. Jak wiadomo Kaspersky charakteryzuje się dużą szykością działania, na starszych konfiguracjach, oraz wysoką wydajnością zabezpieczającą.

Możesz jeszcze zajrzyć do konsoli odzyskiwania i wpisać Fixboot (mnie to pomaga )

Dzieki wielkie. Jak jużś wspominałem, podejrzewałem, iż wina lezy po nadmiernej liczbie programow antywirusowych. Kolega juz bedzie o tym wiedział, a ja dziękuje wam za pomoc.

Pozdrowienia ode mnie i właściciela komputera. ;]