Powolny komputer


(Monica81 275) #1

czesc,mam problem,od roku jak mam laptopa toschiba satellite l10-119 staje sie coraz wolniejszy.foldery otwieraja sie wolno....strony internetowe....programy....wszystko.moze to pamiec ram,moze virus,jak cos wiecie dajcie mi znac .podaje dane kompa i wklejam wpis z hijacka.

Nazwa systemu operacyjnego Microsoft Windows XP Home Edition

Wersja 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 Kompilacja 2600

Producent systemu operacyjnego	Microsoft Corporation

Nazwa systemu MONIKA

Producent systemu TOSHIBA

Model systemu Satellite L10

Typ systemu Komputer z procesorem x86

Procesor x86 Family 6 Model 13 Stepping 8 GenuineIntel ~1495 Mhz

Wersja/data systemu BIOS TOSHIBA V1.60, 2004-12-21

Wersja SMBIOS 2.31

Katalog systemu Windows C:\WINDOWS

Katalog systemowy C:\WINDOWS\system32

Urządzenie rozruchowe \Device\HarddiskVolume1

Ustawienia regionalne Polska

Warstwa abstrakcji sprzętu Wersja = "5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)"

Nazwa użytkownika MONIka

Strefa czasowa	Środkowoeuropejski czas stand.

Całkowita pamięć fizyczna 256,00 MB

Dostępna pamięć fizyczna 24,98 MB

Całkowity rozmiar pamięci wirtualnej	2,00 GB

Dostępna pamięć wirtualna 1,96 GB

Obszar pliku strony 619,54 MB

Plik strony C:\pagefile.sys

hijackthis


Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:13:40, on 2006-05-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\Program Files\Toshiba\Windows Utilities\Hotkey.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxext.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\pl-pl\msnappau.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

C:\Program Files\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\Kodak Software Updater.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\PROGRA~1\WINZIP\winzip32.exe

C:\Documents and Settings\monikabebel\Ustawienia lokalne\Temp\HijackThis.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SWEETIE - {1A0AADCD-3A72-4b5f-900F-E3BB5A838E2A} - C:\PROGRA~1\MACROG~1\SWEETI~1\toolbar.dll

O2 - BHO: (no name) - {511F9316-771B-4953-A268-1C36DA667FE9} - (no file)

O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll

O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\pl-pl\msntb.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\pl-pl\msntb.dll

O3 - Toolbar: YourSiteBar - {86227D9C-0EFE-4f8a-AA55-30386A3F5686} - C:\PROGRA~1\YOURSI~1\ysb.dll (file missing)

O3 - Toolbar: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba Hotkey Utility] "C:\Program Files\Toshiba\Windows Utilities\Hotkey.exe" /lang PL

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PadTouch] C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SmoothView] C:\Program Files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\pl-pl\msnappau.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Attractive Clock] a

O4 - HKLM\..\Run: [Tray Temperature] C:\WINDOWS\iWeatherBug\MiniBug.exe 1

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [SurfAccuracy] C:\Program Files\SurfAccuracy\SAcc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SweetIM] C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [nokiasetup] rundll32

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [SweetIM] C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe

O4 - Startup: Szybkie uruchamianie programu Microsoft Office OneNote 2003.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: Kodak EasyShare software.lnk = C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare Software\bin\EasyShare.exe

O4 - Global Startup: Kodak software updater.lnk = C:\Program Files\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\Kodak Software Updater.exe

O8 - Extra context menu item: &Search - http://kc.bar.need2find.com/KC/menusearch.html?p=KC

O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {1EDF25DE-DFB2-40CA-AA83-30AE7DA8C203} (FileSharingCtrl Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/FileSharing/it/filesharingctrl.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1123595563858

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/controls/msnchat45.cab

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

EDIT

Logi obejmuj tagami

Poprawiono,

Sdar[/color][/size]


(aju) #2

Prawdopodobnie brak optymalizacji systemu daje się we znaki.

Poczytaj o optymalizacji windows xp


(Mayster X) #3

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz :

Pliki na pomarańczowo usuń ręcznie z dysku

Pobierz program Ewido zrób update i przeskanuj

Przeczyść rejestr programem jv16 PowerTools

Opcje rejestru -> Narzędzia -> Czyszczenie rejestru -> Po zakończeniu dajemy -> Wybierz -> Wybór specjalny - > Pozycje które mozna bezpiecznie usunąć

oraz

Poczytaj :

:arrow: Klik

:arrow: Klik

:arrow: Klik


(Monica81 275) #4

dzieki.usunelam ta siudemke hijackiem.a przeskanowe i zainfekowane usunelam anti malwarem .a tego jv16 PowerTools nie moge uruchomic.ale i tak komp jest powolny.


(Mayster X) #5

a usunełaś pliki/foldery z dysku ... ??

jakiś komunikat ... ?? opisz co to znaczy że nie możesz uruchomić


(Monica81 275) #6

komunikat:bład.the setup files are corrupted.please odtain a new copy of the program.

zainstalowalam ponownie i dalej ten komunikat.

zeskanowalam ponownie komputer i nie znalazl zadnych rzeczy zainfekowanych.to znaczy chyba ze juz ich nie ma na dysku.


(Bunio) #7

Ściągnij program z innego źródła.

Np. z tego linka.


(Mayster X) #8

co do tego pewności nie ma

najlepiej Użyj programu Pocket KillBox

zaznaczasz Delete on reboot oraz w polu Full Path of File Delete

wklej ścieżke :

:arrow: C:\PROGRA~1\YOURSI~1\ysb.dll

:arrow: C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe

:arrow: C:\WINDOWS\iWeatherBug\MiniBug.exe 1

:arrow: C:\Program Files\SurfAccuracy\SAcc.exe

Klikasz X i restart kompa


(Monica81 275) #9

dzieki wam ,rozwiazalam tem problem gdy niechcacy zmienilam moja pamiec na mniejsza.stronicowanie pamieci.... i nie otwieraly mi sie programy....i nie moglam odnalesc tych opcji systemu by naprawic..ale w koncu doszlam.zmienilam stronicowanie na wiekszy pobor pamieci. i to bylo tyle.....dzieki za wszystko .pa.