Powolny start windy

Mam następujący problem. Od chwili włączenia kompa do momentu ukazania ekranu logowania potrafi upłynąć około 3-4 minut. Jak na mój gust to stanowczo za długo. Pomimo prób optymalizacji, nie przyniosło to zadawalających efektów. Jeżeli ktoś ma jakąś radę w tej kwestii, proszę o pomoc.

HiJack

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:47:49, on 2007-01-23

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Switch Off\swoff.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Dokumenty\INSTALKI\HiJack\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools] “C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe” -lang 1033

O4 - HKCU…\Run: [switch Off] C:\Program Files\Switch Off\swoff.exe

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C** :\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000**

O9 - Extra button: (no name) - AutorunsDisabled - (no file)

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftup … 6618367593

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftup … 5143880000

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

sprzęt:

AMD Sempron 3000+, Ati Radeon X200M /128MB/, 896 RAM, 80 GB HDD, WLAN, itp…

Zafixuj, daj loga z Silenta.

Sorki… Czym jest Silent??

ja bym po obcinal ztroszka…ten log;-) narka

chodzi o Silent Runners:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=

Ok. Wywaliłam / O9 - Extra button: (no name) - AutorunsDisabled - (no file) /. I co mi pozostalo tu jeszcze do obcięcia ?? Javy nie wyrzucę. avasta równierz, wpisy w IE są nieistotne gdyż używam Opery 9.1. A jak się ślimaczy, tak się ślimaczy… Help please…

Przejrzyj "ZBĘDNIKI " w autostarcie oraz Optymalizacja i odchudzanie Windowsa XP.

Byłeś proszony o wklejenie loga z SilentRunners. Dlaczego tego nie zrobiłeś ??

Dzięki za linka.

“Silent Runners.vbs”, revision R50, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by “{++}”

Startup items buried in registry:


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

“Switch Off” = “C:\Program Files\Switch Off\swoff.exe” [“YaSoft”]

“ctfmon.exe” = “C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe” [MS]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

“avast!” = “C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe” [null data]

“DAEMON Tools” = ““C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe” -lang 1033” [“DT Soft Ltd.”]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “SSVHelper Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll” [“Sun Microsystems, Inc.”]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

“{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}” = “Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania”

-> {HKLM…CLSID} = “Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania”

\InProcServer32(Default) = “deskpan.dll” [file not found]

“{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}” = “Rozszerzenie ikony HyperTerminalu”

-> {HKLM…CLSID} = “HyperTerminal Icon Ext”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\hticons.dll” [“Hilgraeve, Inc.”]

“{B327765E-D724-4347-8B16-78AE18552FC3}” = “NeroDigitalIconHandler”

-> {HKLM…CLSID} = “NeroDigitalIconHandler Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll” [“Nero AG”]

“{7F1CF152-04F8-453A-B34C-E609530A9DC8}” = “NeroDigitalPropSheetHandler”

-> {HKLM…CLSID} = “NeroDigitalPropSheetHandler Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll” [“Nero AG”]

“{2F603045-309F-11CF-9774-0020AFD0CFF6}” = “Synaptics Control Panel”

-> {HKLM…CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPCpl.dll” [“Synaptics, Inc.”]

“{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}” = “avast”

-> {HKLM…CLSID} = “avast”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll” [“ALWIL Software”]

“{59AF8E81-BE3C-11d5-BE40-00A0244C457F}” = “SafeGuard® PrivateCrypto extension”

-> {HKLM…CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Utimaco\SafeGuard PrivateCrypto\pcshell.dll” [“Utimaco Safeware AG”]

“{8BE13461-936F-11D1-A87D-444553540000}” = “Eraser Shell Extension”

-> {HKLM…CLSID} = “Eraser Shell Extension”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\Eraser\erasext.dll” ["-"]

“{709C6E11-538F-4759-86AC-6ACB302AA0DE}” = “Desktop Manager”

-> {HKLM…CLSID} = “Desktop Manager”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\msvdm.dll” [null data]

“{76EDEF4C-1313-11d3-8705-00C04FB16A21}” = “Audio Player backend”

-> {HKLM…CLSID} = “Shell Player”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\shplayer.dll” [MS]

“{1530F7EE-5128-43BD-9977-84A4B0FAD7DF}” = “PhotoToys”

-> {HKLM…CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\phototoys.dll” [MS]

“{65F411C7-F4EE-11d2-9B7D-00C04FB16A21}” = “Audio Player”

-> {HKLM…CLSID} = “Audio Player”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\shplayer.dll” [MS]

“{efb97cb8-a4a4-4357-a261-002ffaed0267}” = “CD Slideshow Powertoy”

-> {HKLM…CLSID} = “CD Burn Slideshow Hook”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\slideshow.dll” [MS]

“{C52AF81D-F7A0-4AAB-8E87-F80A60CCD396}” = “OpenOffice.org Column Handler”

-> {HKLM…CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = ““C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.4\program\shlxthdl.dll”” [“Sun Microsystems, Inc.”]

“{087B3AE3-E237-4467-B8DB-5A38AB959AC9}” = “OpenOffice.org Infotip Handler”

-> {HKLM…CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = ““C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.4\program\shlxthdl.dll”” [“Sun Microsystems, Inc.”]

“{63542C48-9552-494A-84F7-73AA6A7C99C1}” = “OpenOffice.org Property Sheet Handler”

-> {HKLM…CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = ““C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.4\program\shlxthdl.dll”” [“Sun Microsystems, Inc.”]

“{3B092F0C-7696-40E3-A80F-68D74DA84210}” = “OpenOffice.org Thumbnail Viewer”

-> {HKLM…CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = ““C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.4\program\shlxthdl.dll”” [“Sun Microsystems, Inc.”]

“{993BE281-6695-4BA5-8A2A-7AACBFAAB69E}” = “Microsoft Office Metadata Handler”

-> {HKLM…CLSID} = “Microsoft Office Metadata Handler”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\msoshext.dll” [MS]

“{C41662BB-1FA0-4CE0-8DC5-9B7F8279FF97}” = “Microsoft Office Thumbnail Handler”

-> {HKLM…CLSID} = “Microsoft Office Thumbnail Handler”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\msoshext.dll” [MS]

“{EFA24E62-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}” = “History Band”

-> {HKLM…CLSID} = “History Band”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll” [MS]

“{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}” = “Portable Media Devices Menu”

-> {HKLM…CLSID} = “Portable Media Devices Menu”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll” [MS]

“{F0CB00CD-5A07-4D91-97F5-A8C92CDA93E4}” = “Shell Extensions for RealOne Player”

-> {HKLM…CLSID} = “RealOne Player Context Menu Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpshell.dll” [“RealNetworks, Inc.”]

“{5E2121EE-0300-11D4-8D3B-444553540000}” = “Catalyst Context Menu extension”

-> {HKLM…CLSID} = “SimpleShlExt Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\atiacmxx.dll” [empty string]

“{CA5FEE26-14C1-4B5A-86E9-233FC0EE2682}” = “IZArc DragDrop Menu”

-> {HKLM…CLSID} = “IZArc DragDrop Menu”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\IZArc\IZArcCM.dll” [null data]

“{8D9D4D0D-FDDD-44CB-AAB2-6161FA0757C5}” = “IZArc Shell Context Menu”

-> {HKLM…CLSID} = “IZArc Shell Context Menu”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\IZArc\IZArcCM.dll” [null data]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\

<> “{091EB208-39DD-417D-A5DD-7E2C2D8FB9CB}” = “Microsoft AntiMalware ShellExecuteHook”

-> {HKLM…CLSID} = “Microsoft AntiMalware ShellExecuteHook”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\WIFD1F~1\MpShHook.dll” [MS]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\

“WPDShServiceObj” = “{AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5}”

-> {HKLM…CLSID} = “WPDShServiceObj Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll” [MS]

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> AtiExtEvent\DLLName = “Ati2evxx.dll” [“ATI Technologies Inc.”]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{7D4D6379-F301-4311-BEBA-E26EB0561882}(Default) = “NeroDigitalExt.NeroDigitalColumnHandler”

-> {HKLM…CLSID} = “NeroDigitalColumnHandler Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll” [“Nero AG”]

{C52AF81D-F7A0-4AAB-8E87-F80A60CCD396}(Default) = “OpenOffice.org Column Handler”

-> {HKLM…CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = ““C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.4\program\shlxthdl.dll”” [“Sun Microsystems, Inc.”]

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}(Default) = “PDF Column Info”

-> {HKLM…CLSID} = “PDF Shell Extension”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll” [“Adobe Systems, Inc.”]

HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast(Default) = “{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}”

-> {HKLM…CLSID} = “avast”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll” [“ALWIL Software”]

Erasext(Default) = “{8BE13461-936F-11D1-A87D-444553540000}”

-> {HKLM…CLSID} = “Eraser Shell Extension”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\Eraser\erasext.dll” ["-"]

IZArcCM(Default) = “{8D9D4D0D-FDDD-44CB-AAB2-6161FA0757C5}”

-> {HKLM…CLSID} = “IZArc Shell Context Menu”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\IZArc\IZArcCM.dll” [null data]

SGPCMenu(Default) = “{59AF8E81-BE3C-11d5-BE40-00A0244C457F}”

-> {HKLM…CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Utimaco\SafeGuard PrivateCrypto\pcshell.dll” [“Utimaco Safeware AG”]

VersionsMenu(Default) = “{03170921-4754-11cf-AB9A-00C0F00683EB}”

-> {HKLM…CLSID} = “Corel Versions”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Corel\shared\Versions\CVersion.dll” [null data]

HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

IZArcCM(Default) = “{8D9D4D0D-FDDD-44CB-AAB2-6161FA0757C5}”

-> {HKLM…CLSID} = “IZArc Shell Context Menu”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\IZArc\IZArcCM.dll” [null data]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast(Default) = “{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}”

-> {HKLM…CLSID} = “avast”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll” [“ALWIL Software”]

Erasext(Default) = “{8BE13461-936F-11D1-A87D-444553540000}”

-> {HKLM…CLSID} = “Eraser Shell Extension”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\Eraser\erasext.dll” ["-"]

SGPCMenu(Default) = “{59AF8E81-BE3C-11d5-BE40-00A0244C457F}”

-> {HKLM…CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Utimaco\SafeGuard PrivateCrypto\pcshell.dll” [“Utimaco Safeware AG”]

VersionsMenu(Default) = “{03170921-4754-11cf-AB9A-00C0F00683EB}”

-> {HKLM…CLSID} = “Corel Versions”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Corel\shared\Versions\CVersion.dll” [null data]

Default executables:


HKLM\Software\Classes.scr(Default) = “AutoCADScript”

<> HKLM\Software\Classes\AutoCADScript\shell\open\command(Default) = "C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE “%1"” [MS]

Group Policies {policy setting}:


Note: detected settings may not have any effect.

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\

“shutdownwithoutlogon” = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}

“undockwithoutlogon” = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Devices: Allow undock without having to log on}

Active Desktop and Wallpaper:


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

“Wallpaper” = “%APPDATA%\IrfanView\IrfanView_Wallpaper.bmp”

Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

“Wallpaper” = “C:\Documents and Settings\Przemek\Dane aplikacji\IrfanView\IrfanView_Wallpaper.bmp”

Enabled Screen Saver:


HKCU\Control Panel\Desktop\

“SCRNSAVE.EXE” = “C:\WINDOWS\system32\LANTER~1.SCR” (Lantern_3D_Screensaver.scr) [“3Planesoft”]

Enabled Scheduled Tasks:


“MP Scheduled Scan” -> launches: “C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe Scan -RestrictPrivileges” [MS]

Winsock2 Service Provider DLLs:


Namespace Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS]

000000000002\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\winrnr.dll” [MS]

000000000003\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS]

Transport Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 19

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05

Toolbars, Explorer Bars, Extensions:


Toolbars

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

“{31CF9EBE-5755-4A1D-AC25-2834D952D9B4}”

-> {HKLM…CLSID} = “PDFCreator Toolbar”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\PDFCreator Toolbar\v3.0.0.0\PDFCreator_Toolbar.dll” [file not found]

Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

“MenuText” = “Sun Java Console”

“CLSIDExtension” = “{CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBC}”

-> {HKCU…CLSID} = “Java Plug-in”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll” [“Sun Microsystems, Inc.”]

-> {HKLM…CLSID} = “Java Plug-in 1.5.0_06”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll” [“Sun Microsystems, Inc.”]

{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

“ButtonText” = “Messenger”

“MenuText” = “Windows Messenger”

“Exec” = “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” [MS]

Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):


Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, “C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe” [“ATI Technologies Inc.”]

avast! Antivirus, avast! Antivirus, ““C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe”” [null data]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ““C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe”” [null data]

avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ““C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe” /service” [“ALWIL Software”]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ““C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe” /service” [“ALWIL Software”]

Machine Debug Manager, MDM, ““C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE”” [MS]

Print Monitors:


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

adimon\Driver = “C:\WINDOWS\system32\adimon.dll” [“Autodesk, Inc.”]

PDFCreator\Driver = “pdfcmnnt.dll” [null data]


<>: Suspicious data at a malware launch point.

  • This report excludes default entries except where indicated.

  • To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

  • The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

took 101 seconds.

---------- (total run time: 154 seconds)

Nic. Wywal tylko to co podała Joan.

GenGi popraw posty, obejmij logi znacznikami. Czytałeś dokładnie tematy o ich prawidłowym wklejaniu ??

Dzięki wszystkim za poświęcony czas.

Następnym razem posty będą “porawnie” wyglądaly. Sorki

GenGi

Brak tagów,poczytaj i opcja zmień i popraw ostatnia prośba.JNJN

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654