Powracający plik autorun.inf

Witam mam zainstalowanego anty wirusa Eset Smart Security i cały czas wyświetla mi że usunął konia trojańskiego autorun.inf i tak non stop z każdej partycji, esetem skanuje i nie umie tego usunąć, combofix tez sobie nie poradził :confused: zamieszczam logi z hijack’a i proszę o pomoc.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:00:59, on 2008-11-11

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\smax4.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

E:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\Common Files\ABBYY\FineReader\9.00\Licensing\PE\NetworkLicenseServer.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

E:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

C:\Program Files\iolo\common\lib\ioloServiceManager.exe

E:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

e:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware-authd.exe

C:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Virtual Image Editing\vmount2.exe

C:\WINDOWS\system32\vmnat.exe

C:\WINDOWS\system32\vmnetdhcp.exe

E:\Program Files\WapSter\WapSter AQQ\AQQ.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

e:\Program Files\iolo\System Mechanic Professional\SMTrayNotify.exe

E:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

E:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

e:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Link Helper - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - e:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - e:\Program Files\FlashGet\getflash.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "E:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X IDE Setup] C:\WINDOWS\RaidTool\xInsIDE.exe

O4 - HKLM\..\Run: [36X Raid Configurer] C:\WINDOWS\system32\xRaidSetup.exe boot

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = E:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - E:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - E:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - e:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - e:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.srtest.com/srl_bin/sysreqlab3.cab

O23 - Service: ABBYY FineReader 9.0 PE Licensing Service (ABBYY.Licensing.FineReader.Professional.9.0) - ABBYY (BIT Software) - C:\Program Files\Common Files\ABBYY\FineReader\9.00\Licensing\PE\NetworkLicenseServer.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - E:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - E:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: iolo FileInfoList Service (ioloFileInfoList) - Unknown owner - C:\Program Files\iolo\common\lib\ioloServiceManager.exe

O23 - Service: iolo System Service (ioloSystemService) - Unknown owner - C:\Program Files\iolo\common\lib\ioloServiceManager.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - E:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - e:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: VMware Agent Service (ufad-ws60) - VMware, Inc. - E:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware-ufad.exe

O23 - Service: VMware Authorization Service (VMAuthdService) - VMware, Inc. - E:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware-authd.exe

O23 - Service: VMware DHCP Service (VMnetDHCP) - VMware, Inc. - C:\WINDOWS\system32\vmnetdhcp.exe

O23 - Service: VMware Virtual Mount Manager Extended (vmount2) - VMware, Inc. - C:\Program Files\Common Files\VMware\VMware Virtual Image Editing\vmount2.exe

O23 - Service: VMware NAT Service - VMware, Inc. - C:\WINDOWS\system32\vmnat.exe


--

End of file - 8277 bytes

Wylecz pendriva lub kartę pamięci http://www.softpedia.com/get/Security/S … Tool.shtml

Flash Disinfector http://www.searchengines.pl/index.php?s … ntry369724

lub format

Pobierz Combofix http://www.searchengines.pl/index.php?s … ntry395642 uruchom dwuklikiem

Podczas pobierania i skanu Combofixem proszę wyłączyć wszelkie zapory i antywirusy

:slight_smile:

Co do pendriv’a zrobię co mówisz ale problem dotyczy dysku lokalnego partycji c d e i f, co do combofix’a pisałem ze nic nie dał przeszło usunęło kilka plików ale problem jest nadal. Format odpada.

napisałem że masz przeskanować Combofixem i pokazać log

więc zrób to

:slight_smile:

ComboFix 08-11-10.01 - matiss 2008-11-11 22:23:59.2 - NTFSx86

Otwórz notatnik i wklej

zapisz jako CFScript.txt (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

http://img.wklej.org/images/88953CFScri … iemoes.gif

Powinno rozpocząć się usuwanie

Potem log z usuwania Combofix

:slight_smile:

Heh spoko wiem jak to zrobić wbrew pozorom jestem na 3 roku technikum informatycznego :wink: I nie trzeba az tak łopatologicznie tłumaczyć.

ComboFix 08-11-10.01 - matiss 2008-11-11 22:40:19.3 - NTFSx86

Log wygląda na czysty

Pobierz CCleaner http://www.filehippo.com/download_ccleaner/

przeskanuj nim i wyczyść rejestr.

zrób optymalizacje uruchamiania

http://cybertrash.netarteria.pl/cyber/i … 378.0.html

usuń ręcznie folder C: \Qoobox usuń instalkę Combofix z dysku.

Wyłącz I włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

przeskanuj obszar Mój komputer http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html gdy będą wirusy pokaż raport

:slight_smile:

Ok wszystko zrobione i Kaspersky wykrył kilka brudów.

--------------------------------------------------------------------------------

RAPORT KASPERSKY ONLINE SCANNER 7.0

 środa, 12 listopad 2008

 System operacyjny: Microsoft Windows XP Professional Dodatek Service Pack 3 (build 2600)

 Wersja Kaspersky Online Scanner: 7.0.26.12

 Data ostatniej aktualizacji bazy danych: Wednesday, November 12, 2008 11:30:21

 Liczba wpisów: 1381558

--------------------------------------------------------------------------------


Ustawienia skanowania:

	Typ bazy danych użytej do skanowania: rozszerzona

	Skanuj archiwa: tak

	Skanuj pocztowe bazy danych: tak


Obszar skanowania - Mój komputer:

	A:\

	C:\

	D:\

	E:\

	F:\

	H:\

	I:\

	J:\

	K:\

	L:\

	M:\


Statystyki skanowania:

	Przeskanowanych plików: 132428

	Nazwa zagrożenia: 2

	Zainfekowanych obiektów: 6

	Podejrzanych obiektów: 0

	Czas skanowania: 01:27:23Nazwa pliku / Nazwa zagrożenia / Liczba zagrożeń

D:\lky.exe	Zainfekowany: Trojan-Downloader.Win32.Agent.aotf	1

D:\whi.com	Zainfekowany: Packed.Win32.Krap.b	1

E:\lky.exe	Zainfekowany: Trojan-Downloader.Win32.Agent.aotf	1

E:\whi.com	Zainfekowany: Packed.Win32.Krap.b	1

F:\lky.exe	Zainfekowany: Trojan-Downloader.Win32.Agent.aotf	1

F:\whi.com	Zainfekowany: Packed.Win32.Krap.b	1


Wybrany obszar został przeskanowany.

http://www.searchengines.pl/Kolekcja-na … 31936.html

polecam: ComboFix, SmitfraudFix, SDfix

UBCD4WIN również - MBRFIX

wyłącz przywracanie systemu i usuń zawartość prefetch’e (windows\prefetch)

pozdrawiam

Pobierz i uruchom narzędzie The Avenger Zaznaczasz tekst podany do usunięcia na forum

kopiuj >> klikasz na Paste Script from Clipboard >> Execute >> Potwierdzasz i zgadzasz się na restart klikając OK.

Kasujesz ręcznie z dysku plik: C:\Avenger\backup.zip i wklejasz na forum raport: C:\avenger.txt

:slight_smile:

Skasował wszystko.

Logfile of The Avenger Version 2.0, (c) by Swandog46

http://swandog46.geekstogo.com


Platform: Windows XP


*******************


Script file opened successfully.

Script file read successfully.


Backups directory opened successfully at C:\Avenger


*******************


Beginning to process script file:


Rootkit scan active.

No rootkits found!


File "D:\lky.exe" deleted successfully.

File "D:\whi.com" deleted successfully.

File "E:\lky.exe" deleted successfully.

File "E:\whi.com" deleted successfully.

File "F:\lky.exe" deleted successfully.

File "F:\whi.com" deleted successfully.


Completed script processing.


*******************


Finished! Terminate.

No Ok

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052