Pozostałości po trojanie


(Kamikadze7) #1

Witam,

Kaspersky Internet Security wykrył mi trojana, więc ja go usunąłem i nie wiem czy coś pozostało po nim. Mógłby ktoś sprawdzić mi loga z hijackthis?

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:02:13, on 2007-12-28

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

F:\Programy\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

F:\Programy\Kaspersky\avp.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

F:\Programy\Kaspersky\avp.exe

F:\Programy\DAEMON Tools Pro\DTProAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

F:\Programy\Konnekt\konnekt.exe

D:\Gry\Football Manager 2008\fm.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

F:\Programy\foobar2000\foobar2000.exe

F:\Programy\Mozilla Firefox\firefox.exe

F:\Programy\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "F:\Programy\Kaspersky\avp.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Pro Agent] "F:\Programy\DAEMON Tools Pro\DTProAgent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: Dodaj do blokowanych banerów - F:\Programy\Kaspersky\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll

O9 - Extra button: Statystyki dla ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - F:\Programy\Kaspersky\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{CE3EC43F-396B-4173-A28A-E2A02F9AC783}: NameServer = 213.241.79.37 83.238.255.76

O20 - AppInit_DLLs: F:\Programy\KASPER~1\adialhk.dll

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - F:\Programy\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 7.0 (AVP) - Kaspersky Lab - F:\Programy\Kaspersky\avp.exe


--

End of file - 4146 bytes

(Kamil2993) #2

daj daj jeszcze dla pewności logi z Combofix'a , log z HiJackThis jest czysty.