Pozycja ikon pulpitu

Od momentu użycia RegSeeker (czyszczenie rejestru) po restarcie komputera albo po odświeżeniu ekranu ikony pulpitu są porządkowane alfabetycznie. Nie są zapisywane ustawienia pulpitu. Nie pomaga wyłączenie autorozmieszczania ikon czy też wyrównania do siatki (XP Home). Jak to naprawić? Zaznaczam, że mam wyłączoną opcję odzyskiwania systemu.

Wsadzić płytkę z XP-ekiem i wybrać opcję “napraw”?

Dzięki, ale nie strzela się do muchy z armaty. Problem polega na drobnej zmianie wpisu w rejestrze, tylko nie wiem gdzie.