Pozycjonowanie wierszy - Opera, Mozilla, IE


(Lucky Luck) #1

Miniksiążka telefoniczna

Motto: <?php include('motto.php') ?>

[Szukaj ]

[Lista ]

[Informacje ]


?php include('sys.php'); ?

?php include('kalendarzyk.php'); ?


(Piotrek Płatek) #2

zapewne width diva motto, ma wynosić 100%


(Lucky Luck) #3

dzięki :slight_smile: