Praca listonosza pracą w szczególnych warunkach?


(bartib) #1

Wykaz, który cytujesz jest wykazem używanym w przypadku osób, które chcą przejść na tak zwaną wcześniejszą emeryturę (z tytułu pracy w szczególnych warunkach). Nadal obowiązuje. Warunkiem otrzymania takiego świadczenia jest:

1) osiągnięcie obniżonego do 60 lat wieku emerytalny;

2) nie przystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego;

3) rozwiązany stosunek pracy;

3) na dzień 1 stycznia 1999 roku należy udowodnić:

a) co najmniej 15-letni okres wykonywania prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze oraz

b) ogólny staż pracy w wymiarze co najmniej 25 lat.

Dla osób które wykonywały pracę w szczególnych warunkach przed i po 1 stycznia 1999 roku ustanowiono emerytury pomostowe. O ile pamiętam, w tym wykazie nie ma już listonoszy

http://lex.pl/serwis/du/2008/1656.htm