Pracesy (svchost.exe)


(E Mr Koka) #1

Na wstępie pytanko... Czy 30 procesów to dużo? Jesli nie to ile procesów jest zbyt wiele? Poniewarz w moich procesach pojawia sie aż 5-krotnie svhost.exe oto screen:

fd594e045d26b8efm.gif

A oto log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 03:51:22, on 2006-12-10

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\KoKa\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.828\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL (file missing)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033 -noicon

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpeedX] C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\npjpi150_09.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\npjpi150_09.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {CAFEEFAC-0014-0000-0003-ABCDEFFEDCBA} (Java Runtime Environment 1.4.0_03) - 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1C281EDF-FB39-43DE-A970-0D029D8E8C1F}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{1C281EDF-FB39-43DE-A970-0D029D8E8C1F}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

Czy system WinXP zajmuje ~215156 KB (Zeby bylo trudniej :stuck_out_tongue_winking_eye: ) RAMu na swoje działanie?


(Docent) #2

Nie ma się czym przejmować. A svchost to jest proces w ramach którego działają różne usługi, więc to normalne że jest kilka wystąpień.


(Gutek) #3

LOG Ok syfu nie ma :slight_smile:


(E Mr Koka) #4

To bardzo mnie to cieszy :slight_smile: Dzięki :smiley:


(Patrykbuzowicz) #5

Pytanie co do svchost.exe: źródłem tych 5 aktywnych procesów jest katalog C:\WINDOWS\system32. A gdy występuje ten sam plik w katalogu C:\WINDOWS? Pytam bo niedawno miałem taką sytuację (oczywiście sprawdzano mi logi-usuwałem ten z C:\WINDOWS). Za co odpowiedzialny jest ten 6 plik svchost.exe?


(E Mr Koka) #6

Go normalnie tam niema, przynajmniej ja szukałem w C:\windows\ ale go tam nie znalazłem, znalazło mi go tylko w C:\windows\system32\


(Joan Sunshine) #7

To jest wirus. Nie zawsze jest 5 svchostów, czasem jest więcej aktywnych jego procesów, czasem mniej i to jest ciągle ten sam plik odpowiedzialny za różne usługi. Grunt, żeby plik był w tej lokalizacji: C:\WINDOWS\system32. W każdej innej - natychmiast do kasacji :slight_smile:


(Docent) #8

Jaka usługa kryje się pod svchost można sprawdzić wpisując w linii wiersza poleceń:

tasklist /svc