Prawdopodobnie jakiś robak co chwila blokuje dostęp do http


(blaise) #1

Nie dawno tu opisywałem swój problem z brakiem dostępu do ssl, ale teraz przekształcił się on w brak dostępu ogólnie do każdej stronki http. Tzn. jest tak, że np. minutkę działa, następną już nie. A net jest, bo bitlord ciągnie w najlepsze, w cmd pingują strony, chociaż teraz miałem tak, że upłynął limit żądania w pingowaniu, a stronki działały, czasami jest na odwrót, że pinguje, a http nie działa. . Próbowałem już wszystkiego, co mi przyszło do głowy (przeinstalowanie przeglądarek, usunięcie softu, który mógł być za to odpowiedzialny, przywrócenie domyślnych ustawień rejestru..) Więc myślę, że może to jakiś robak blokować..

wstawiam loga póki co z hijackthis, wstawić jeszcze z czegoś?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:01, on 2008-02-26

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FWService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FirewallGUI.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PSIService.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\BitLord\BitLord.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Viktor\Narzędzia systemowe\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 63.80.162.21:3128

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [iKeyWorks] C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [00PCTFW] "C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FirewallGUI.exe" -s

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Viktor\programy\FRONTP~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: CachemanXP (CachemanXPService) - Outertech - C:\Program Files\CachemanXP\CachemanXP.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - Unknown owner - C:\Program Files\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PC Tools Firewall Plus (PCToolsFirewallPlus) - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FWService.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PSIService.exe

(Arekmalek) #2

Sprawdzałeś firewalla? No i czy to twoje proxy 63.80.162.21:3128

Wpis fix


(blaise) #3

pierw miałem comodo i od tego czasu wszystko się zaczęło, tzn dokładnie to najpierw blokował on połączenia ssl, wywaliłem też blokowane były czasem, a wczoraj się zaczęło, że http siada co chwila. Tera zainstalowałem PC Tools Firewall, ale to samo było bez.

Jestem w sieci lan, więc chyba nie mam proxy?


(Arekmalek) #4

masz proxy

Jak coś to wywal wpis


(Gutek) #5

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350

Tytuł też jest niepoprawnie nazwany